Burabod ni efren ETASOR sorra:

Ang FOUNTAIN OF YOUTH

(A reprint from last year’s BURABOD with little modifications)

 

hinapot ako ning amigo

kung saen ko nakua

ang FOUNTAIN OF YOUTH

harawig ang simbag ko

 

hare ako sa kapobrehan

mga magurang dukot sa simbahan

nailo sa ama at 9, naki surugoon

para ice cream, newsboy, baggage boy

market boy, self-supporting student

 

nalaog ko ang daghan ning academya

janitor, clerk, secretary to the president

pro, college and board secretary

coordinator of student affairs

assistant professor & theatre director

hablon-dawani, ranga, banhi

 

pilang beses nadapa sa pagkakasala

pilang beses hinampang ang kagadanan

 

kung sa orkestra, inagihan ko ang mga

crescendo, diminuendo, ff, pp, andante, etc.

pero padagos ang pagtugtog kang buhay

sa maogmang harmoniya

 

ngonian retired,  balo, hardinero, katekista

ama ning 3ng aking iguang sadileng pagbuhay

yoyoy ning  tulo, iyoy ning magkapila

ninong ning kadacol sa bonyag o kasal

manoy ning ginatos na naging kailiba

sa escuelahan, simbahan o kanatad

tatay ning mga aki ko sa teatro

 

and I am a happy and contented

young-looking (hehehe) man at 82

 

ta nakua ko ang FOUNTAIN OF YOUTH

sa puso kong naka-ugat ki Kristo

 

ang naheling ko sa inagihan

karinasan ning mga tawo saka

kagayonan ning kapaributan

 

buda kung ano ang ginibo kong

makatuwang magpagayon ning kinaban

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: