ANG PORTABLE FAMILY

tarakud-takod sa motor yamahasa enotan, si abeth casi nennensa rikudan, si peachy casi mamasa tahaw, ang driver, ako kang elementary pa sana ang mga akipirmi kaming ga ilibahanmagpa escuelahan, pa…

ANG MGA BITOON

kang saladay pa ang mga akisaro kang samong mga bondingang magpauran sa mga bitoonsa samong laguertang magabon sarong maugay na kabanggihonbuhay na buhay ang kabitoonanta nagpahingaro man su bulannag banig…

MAOGMANG BUHAY?!

duwang amâ ang naghanapning maogmang buhay si cardong ambisyososi pamboy na maestro magarbong buhay gusto ni cardokayamanan ang laog kang puso simpleng buhay para ki pamboycontentado sya sa pag tuturô…

ILAW NING KINABAN

bangging pakadlum………. brownout! hinarun ning kadur’manang kapaributan sabrit ning posporosaringuy su mga tawo ugod-ugod na gurangbitbit ang tintiruhan ga huyom-huyominitaas ang ilawan gaserang daanilaw ning kinaban!

burabod | efren ETASOR burabod:

“FIAT… IN NOMINE DOMINE”

nagburukbusok ining burabod dahil sa kaugmahan kang dacula sagcod memorableng celebrasyon kang satong simbahan   ang DEDIKASYON KANG KATEDRAL NING VIRAC SA SATONG PATRONA – VIRGEN INANG MARIA – LA…

burabod | efren ETASOR sorra:

THIS IS NOT A GOOD-BYE

pakatapos ning halawig na panahon   namate kong magpahingalo na sa pagsurat caining BURABOD   thank you salamat dios mabalos sainyo gabos   na nagturuwang sa pagpaburos kang satong BURABOD…

Burabod ni efren ETASOR sorra:

UGAY NING KAPOBREHAN

maugma ang kinaban sa padagos na pag-uran   ang mga burabod lalong mina burukbusok   ang mga plantitas mina tingkarag sa kalangitan   ang mga kahoy ga duyan sa kabierdehan…

Burabod ni efren ETASOR sorra:

Ang FOUNTAIN OF YOUTH

(A reprint from last year’s BURABOD with little modifications)   hinapot ako ning amigo kung saen ko nakua ang FOUNTAIN OF YOUTH harawig ang simbag ko   hare ako sa…

Burabod ni efren ETASOR sorra:

DAI NING NATATAKOTAN

namundag sa piot na payag     pinacusog sa kantil ning kapungkohan rampahug ning panahon   tinumang ang ragasâ ning mga bahâ bûhang ning mga sabang kibrat ning kapangyarihan  …

Burabod ni efren ETASOR sorra:

MABALOS, DIOS MABALOS KAGURANGNAN KONG DIOS

Dios mabalos, Kagurangnan   sa mga regalong gracia pagkamoot, pagtubod pagsarig, paglaom pagpatawad   sa familiang kadamay-damay sa kasakitan, sa kaogmahan sa dalan ning kapobrehan   sa neocatecumenado ang ilaw…