burabod | efren ETASOR sorra:

I N A

linalang ning Dios katuwang ning langit   aki ni eva pinabanal ni Maria misyon:  ilaw sa familia   puso niya idinusay itinao sagcod buhay naging sandigan ning harong   kung…

burabod | efren ETASOR sorra:

PANAHON NA!

nadangug ta na ang mga plataforma kang mga candidato   sagcod ang saindang PAGSUMPA sa atubangan ta, na daing darayaan daing tarakutan daing baracalan ning boto   ini na ang…

burabod | efren ETASOR sorra:

NO VOTE-BUYING NO VOTE-SELLING

macusog na ang key bawal magbacal ning boto bawal magpabacal ning boto   tapos na ang negosyo sa panahon ning eleccion   kung ika parabacal kung ika gapabacal kang SAGRADONG…

burabod | efren ETASOR sorra:

DIOS MABALOS!

Dios na naging tawo tuyong iligtas kitang mga tawo   sa pagtukdo Niya ning Katotoohan senentensiyahan ning kagadanan   inako ang mga pasakit ginapos, latigo, lutab tampal, sipa, coronang tunok…

burabod | efren ETASOR sorra:

S U F R A G I O

sufragio deretso ning tawo sa pagboto   pilang dantaon ipinaglaban kang satong kamagurangan poon pa ki lapu-lapu tanganing satong makamtan   ining sagradong deretso magpili ning tamang tawo mamayo kang…

burabod | efren ETASOR sorra:

MONS. JOSE BORJA MOLINA (memories of mons ping)

mons jose borja molina burabod ka na nagsup-ay naging masurog na sapâ naging ribtong ning sarog hanggan maabot mo ang kamayngan ning kadagatan   dahil sa saimong pagburos mga dagang…

burabod | efren ETASOR sorra:

ANG BÂHAW

masdi ngani ang bâhaw baging princesang nakadulag sa torreng-bato nyang kulungan kaya dahil sa sainyang katalingkasan ang gabos na kapaributan ga sarayaw sa grabing kaugmahan   atâ bayâ dang’ga ang…

burabod | efren ETASOR sorra:

MAGDASAL KITA

nakikimahelak kami….   San Miguel Arkangel, Patron ning Ukraine, Please lead the troops of Ukraine sa paghampang kang mga kalaban   Mahal na Inang Santa Maria, Sangkubi man tabi kang…

burabod | efren ETASOR sorra:

(DAING TITULO)

pila ang napatanos na familia dahil sa maboot na dila hare sa puso ning tawong pinadacula na mag gibo ning tama kang sainyang mga magurang poon aki sagcod na magdacula…

burabod | efren ETASOR sorra:

DIOS MABALOS… VIRAC LGU!

dios mabalos, virac lgu sa pagmidbid kang naginibo ko sa pagparangubo kang satong kultura ang pag gamit ko kang satong naiibang magayon na pagtaram, sa pagsurat ko kaining B U…