burabod | efren ESTADOR sorra:

DIOS MABALOS KAGURANGNAN!

kung bacong dahil sa mga milagro

ngata ta buhay pa ako?

 

pagka kinaskas kang naka aging taon

 

agosto kang ma COVID

sarong semana sa ebmc

nakalibre!

 

septiembre, mag atake

ang puso, baga saka bato

inadmit sa ddh sa albay

(limang aldaw sa icu)

 

pilang kagadanan ang

inagihan saka nalampasan!

 

sagcod ngonian padagos

ang dialysis, 3x lambang semana

 

sa samong kaluyahan

lalong kapobrehan

pano mi nasusustentuhan

ang pagpadagos ning buhay

 

kung bacong sa URAN ning

mga MILAGRONG

padara ning langit?

 

DIOS MABALOS

sa mga tawong sagcod ngonian

dai ga sawa sa pagtuwang

 

kung dai kamo

dai mi maisip ang pagsugpon

kang samong pangangaipo

 

salamat sa sainyong pagkamoot!

 

enot sa gabos…

ang sakong pagOMAO asin

DAING SAGCOD na paSALAMAT

SA DIOS NA KAGURANGNAN

sa REGALO NING BUHAY!

 

dahil sa Sainyang pagkamoot sako

ma-84 na ako sa junio 18, domingo

 

DIOS MABALOS KAGURANGNAN!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: