burabod | efren ETASOR sorra:

ANG MAOGMANG PUSO

sa regalong pusong buhay

namundag ang tawo sa tagnong

ning pagkamoot asin pagkahelac

kang Kaglalang

 

dangan pinano ning Spiritu

tanganing maging ilaw

sa pagtubod, paglaom

asin pagsarig

 

sa tuwang kang consiensya

boses ning banal na Spiritu

nasusod ang tamang dalan

cailibahan ang familia

sagcod mga canatad

 

papunta sa HARONG

na tagama ning Kagurangnan

sa tinalaan na panahon

 

maski inanong mga sakit

mga padlos ning pagtios

kapobrehan o kadaihan

 

pirmi sindang maogma

ta dayaday na asa tagnong

ning Pagkamoot asin Pagkahelac

kang saindang Kaglalang

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: