ANG BURABOD

ang burabod

mina ilig

na tubig

diit-diit

 

pero

daing

tunong

ang buros

 

panghimaha sa tawo

sagcod mga hayop

 

pampataba

sa mga burak

 

dahil sa burabod

maogma ang gabos

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: