burabod | efren ETASOR sorra:

TRINZERA NI MARIA

igwa sakong naghapot

ngaya, ano ang magkanigong i-ngaRan

kang famosong bulebard sa Virac

diretso ko sinimbag –

 

TRINZERA NI MARIA

 

gustong sabihon ning “trinzera”

proteksyon, panangga, sandigan

macusog na puerto ning kaligtasan

lalo na pag mina-bagyong macusog

caiba ang nakatakot na so’uy

 

Maria, simbolo ning Virac

ang mga ginaha ni santa Maria

ang satong mahal na patrona

 

kaya, TRINZERA NI MARIA

 

caitong panahon

pag mina abot ang bagyong maisog

kaming mga taga higad ning baybay

poon sa ilawod sagcod sa taytay

daing ibang duduragan kundi ang simbahan

 

ta caito, daing ibang panangga

sa macusog na mga lungso

mga dalacurang pandan

(kaya ngani ang apod sa baybayon

dyan sa punta ning taytay, “pandanan”

ta grabe ang darakurang kapandanan)

na piga anod man sana

ning macusog na dagat

 

naogma kami kang ang govierno

magpatugdok ning sea wall

na natambunan man sana ning baybay

kang magrampahog ang bagyong macusog

 

otro patrabaho ang obras publikas

na mas halangkaw duman sa enot

pero narapak naman pag bagyong macusog

 

kaya kang utrohon ang patrabaho

baco sanang sea wall ang ginibo

kundi suportado ning halakbang na tinampo

na igwang parteng pasyaran ang mga tawo

 

pilang bagyo na ang uminagi

tindog pa man siempre

ining pinasarig na trinzera

poon sa concepcion sagcod san vicente

 

nagturobo pati ang mga negosyo

na lalong nakapaugma sa mga tawo

 

sa mga bangging bulanon

maski na ngani pakadlom

tilipon ang mga viracnon

aki, gurang, lalo na daraga, soltero

sa mariwanag saka mahayahay na lugar

 

makaogmang pag isip-isipon

na baging nagsinagbuan

ang trabaho ning govierno saka simbahan

tanganing mataohan ning proteksyon

ang katedral na magayon

 

kaya

TRINZERA NI MARIA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: