burabod | efren ETASOR sorra:

P A G K A M O O T

sa paglaom na makahubad

sa kadurman na namumugtakan

 

sinusud ang giûk

 

pasiling sa

 

h a r a y o n g

ginikanan……..

 

kang biglang

mag K I B R A T

ang

 

RIWANAG NING PAGTUBOD

 

nahilbad ang

mga gumuk

na sabot ning buhay!!!!

 

k a t a l i n g k a s a n

m a g a y o n

m a h a y a h a y

regalong buhay

 

P A G K A M O O T  !

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: