burabod | efren ETASOR sorra:

I N A

linalang ning Dios

katuwang ning langit

 

aki ni eva

pinabanal ni Maria

misyon:  ilaw sa familia

 

puso niya idinusay

itinao sagcod buhay

naging sandigan ning harong

 

kung minaabot ang kabanggihon

bitoon siyang paghilingon

 

pagkamoot niyang tinanom

banhing nagdanay

sa harong na maugay

 

ina

nanay, mamay, mama, mommy….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: