burabod | efren ETASOR sorra:

S U F R A G I O

sufragio

deretso ning tawo

sa pagboto

 

pilang dantaon ipinaglaban

kang satong kamagurangan

poon pa ki lapu-lapu

tanganing satong makamtan

 

ining sagradong deretso

magpili ning tamang tawo

mamayo kang satong govierno

 

sufragio

gamiton sa tama

maogma ang banwa

 

sa salang pag gamit

ang banwa minasakit

 

sufragio

sandigan ning tawo

sa magayagayang futuro

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: