burabod | efren ETASOR sorra:

MONS. JOSE BORJA MOLINA (memories of mons ping)

mons jose borja molina

burabod ka na nagsup-ay

naging masurog na sapâ

naging ribtong ning sarog

hanggan maabot mo ang

kamayngan ning kadagatan

 

dahil sa saimong pagburos

mga dagang pakdut naging lubug

banhing  isinabwag, guminin-it

guminipî, buminuswak, namurak

 

ranga ka ning mga tawong

pahâ sa pagtubod

 

mga buhay na nadut-an mo

guminayon na totoo

maging si espi na inampon no

o mga amigong arog ki goyeto

maging kapwa padi o obispo

sinda gabos tingkarag saimo

 

mons jose borja molina

         burabod

         sapâ

         ribtong

 

ngonian adian ka na sa kahiwasan

ning daing sagcod na kariwanagan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: