burabod | efren ETASOR sorra:

(DAING TITULO)

pila ang napatanos na familia

dahil sa maboot na dila

hare sa puso ning tawong pinadacula

na mag gibo ning tama

kang sainyang mga magurang

poon aki sagcod na magdacula

 

pila na ang nauyag na familia

dahil sa dila ning mga tawong

pinabayaan mag gibo ning sala

kang saindang mga magurangi

poon aki sagcod na magdacula

 

pila ang napatanos na banwa

dahil sa puso ning mga tawong

pinadacula mag gibo ning tama

poon aki sagcod magdacula

 

pila ang nauyag na mga banwa

dahil sa puso ning mga tawong

pinbayaan mag gibo ning sala

poon aki sagcod na magdacula

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: