burabod | efren ETASOR sorra:

DAI MAGSAWA MAG GIBO NING TAMA

sabi ni san pablo

sa mga tawo

 

dai mag sawa

mag gibo ning tama

 

ihinghing sa amigo

maging sa enemigo

 

paghuronhuronan

sa mga harampangan

sa mga familia

sa mga tribuna

maging sa social media

 

dangan gibohon

ngonian na eleccion

 

DAI MAG SAWA MAG GIBO NING TAMA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d