ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Mga kahapotan na daeng simbag

Sagcod sa ngonian, bako pang marinaw sa publico (kabali pa ang nahubon ni Nestor) kung ano ang tunay na nangyari sa pagkagadan ni PSMS Teston sa sitio Tucao duman sa barangay Juan M. Alberto sa San Miguel.

Segun sa opisyal na report kang PNP, paluwas na an grupo kang tambangan ning quinceng rebeldeng NPA si Teston mantang nakaligtas an lima.

Ta daeng nakaluwas na taga-Tucao pirang oras pakatapos an ambush, nakaabot an bareta sa istasyon nin pulis lampas nang alas once nin aga.

Sa panahon na ini, masque huringhuding y mga huna-huna nin mga pulis na harayo sa pangyayari an inatohan nin mga media-media: duwa daa an nagadan, saro an nakatakas, tolo an dinakop kan NPA, ginuyod nin motor an bangkay ni Teston sa barangay.

Sa kaapurahan makaenot magpost sa Facebook, pati an buhay ginadan, caya daa an familia kan pulis nagpakahang na nin ramada dahil sa burobareta kan media-media.

Mayad nganing bako man totoo an osipon sa Facebook.

An magayon na maisihan nin publico kung ano an ginibo kan limang kairiba kan maheling nindang natumba na si Teston.

Pinatumba an saendang mga motor y nagkanya-kanyang hanap nin mapataguan?

Ngata ta dae lamang sinda nakapaputok nin badil?

Totoo an bareta na sinabihan sinda kan kapitan na duman na magpunta sa saiyang harong ta naparibotan na sinda nin kalaban?

Totoo an osipon na pinuntahan sinda kan kumander nin NPA y kinahuron pa duman sa harong ni kapitan?

Totoo daw an suspetsa kan cadaclan na pinasubo sinda kan saendang asset duman sa barangay, na tibaad asset man ini kan kalaban?

Dakula an posibilidad na an mga simbag sa mga hapot na ini dae na ipaluwas sa publico…

*****

Tatawan daa nin asistensya pinansyal kan Provincial Peace and Order Council (PPOC) an nahubon na familia ni PSMS Teston.

Pinagproponir daa ni Gob Boboy Cua an pagtao nin cien mil pesos sa ayuda para sa familia kan pulis bilang pagmidbid sa sa sakripisyo caini.

Alagad, hahanapan pa daa nin fondo ta an naaprobaran na Peace and Order and Public Safety (POPS) Plan dae palan nin prosupuesto para sa arog caining tabang sa mga pulis o soldados na nadiscuedo sa oras nin trabaho.

Mayad pa daa an mga rebeldeng masurender nin badil o granada ta halangkaw an bayad….

*****

Valentine’s Day na palan sa Lunes.

Magayon na magmaan an mga agom o katrato nin mga lalaki, lalo na kung igua ining mga tagong imo, kung mapaaram an mga ini nin Sabado o Simba.

Tibaad magselebrar nin Valentine’s Day in advance kan saendang mga nene, kabit o ikaduwang agom, he! he! he!

An mga miembro nin Botakal Association dapat abisuhan kan saendang presidente na maghingohang makakua nin kaibahan sa Feb. 14 tanganing makaiwas sa dakul na kantiyaw.

Kung talagang masakit maghanap nin kahampang sa boulevard o kaado sa kama, mangarkila na sana, he! he! he! Duman sa Calle Mabole, dakul an mapresentar, he! he! he!

*****

Sunod-sunod an mga nangyaring suicide.

Pinun-an kan Grade 12 na lalaki na nagbitay sa sadili diyan sa Francia sa Virac, sinundan pa daa kan veinte cuatro anyos na daragang taga-Palnab na soboot kasalon na sa katrato, y saro pang katorse anyos duman sa Guiamlong, Caramoran.

Naarano na an mga ini ta dae na nakaisip na an buhay mahalaga, na igua pa nin panahon tanganing mawara an kadimalasan sa buhay?

Sa panahon na ini nin dakulang papel kan social media, lalo na Facebook, sa oro-aldaw na buhay kan mga tawo ngonian, magayon na maging sensitibo an gabos, lalo na sa laog nin familia, kung naheling na iguang problema an saendang kaibahan sa harong.

An pagsabot asin pagtao nin solusyon, pati na an pagpamibi sa Kagurangnan, makatabang na maparayo an tentasyon nin demonyo…

*****

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: