burabod | efren ETASOR sorra:

HIMNO PARA KI NANAY

bugtong na aki si nanay

nila modesto talla, taga tarisoy

buda tomasa arcilla, taga banwa

pinadacula sa simpleng pagbuhay

 

naka agom, nangaki ning anom

nanaraday kang panahon ning hapon

nabalo, treseng taon pa sana su kagurangi

nasangkuban ning katatakot na kadur’man

pan’o bubuhayon ang pamilyang yaman

ang natud’an sana, mga trabahong pangharong

 

suknong ang macusog na determinasyon

binatlay ang madurum na kabanggihon

labandera, pagtahî, nanilâ sa hunasan

o kung anong trabahong makakayahan

 

pirming maogmahon apesar kang pagsakit

gasimba aga-aga, trabaho bilog na aldaw

kung banggi, para-poon ning dasal

o makihuruntahan sa kaakian

 

solong kinarga gabat ning pagpamilya

sa daing pahutahut na isog ning boot

ta sa ilarum ning puso, namate niya

ang mahal na Dios katuwang niya

 

nunca naheling sa pamahuspahus

ang pitik ning sakit sa pisngi niya

buda sa mga aki, ang pacusog niya –

“aim high and hit the mark”

 

nagbunga ang sainyang mga tataramon

mga aki nakatapos ning pag adal

pero bago niya manamitan

bunga kang sainyang kapagalan

kinua na siya ning Kagurangnan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: