Burabod ni efren ETASOR sorra:

UGAY NING KAPOBREHAN

maugma ang kinaban

sa padagos na pag-uran

 

ang mga burabod

lalong mina burukbusok

 

ang mga plantitas

mina tingkarag sa kalangitan

 

ang mga kahoy

ga duyan sa kabierdehan

 

ang mga burak

ga amyo sa kapaributan

 

ang mga karibangbang

hartado ning kabasugan

 

ang mga tawo

biyong mina toyoy

 

sa graciang yaman

tesorong katoninongan

ugay ning kapobrehan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: