burabod:

B U R A B O D

sa paagi kaining BURABOD

maw’ot kong abuton taka

uya ka man sa satong isla

o adian ka sa ibang banwa

 

tanganing ipahayag ang

pusong catandunganon

sa lenguaheng nagimathan

na gamit sa pangaturugan

 

ngata ta BURABOD?

 

nagilumdoman ko

kang saday pa ako

igwang burabod na macusog

duman sa samong baryo

sa igwang darig ning daò

 

gaburukbusok

malinig

macusog

 

sagcod ngonian

buhay pa ito

 

kaya….. BURABOD

……………………………………..

Ini ang pinakaenot kong articulo sa

CT, 7.26.06; pagpahayag kang katuyohan

ko sa pagsurat kaining BURABOD.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: