NAGING POGI NGANI DAA

efren ETASOR sorra

 

dating chain-smoker ako

2-3ng caha uru-aldaw

patago-tago kang aki pa

hinayag kang magkatrabaho na

 

sugkod ko ang pagcigarilyo

iyan ang macusog na paniwala ko

kung dai ako nakapa-aso

maluya ang output sa trabaho

sa pagsurat o pag-maestro

 

baging seminiya ang kimot ko

sa harong, oficina, maski saen

piga duragan ning naiistorbo

pantalon, polo natuhûan ning calayo

uyabos pa nganing ang harong masulo

kang maduktan su ulunan buda tamong

 

sarong aldaw, kang sigeng dry-cough ko

sinabihan ako ning doctor na amigo

“kung dai ka magtunong pagcigarilyo

dai na maawat ang buhay mo”

 

Julio 13, 1993: 27 taon na palan

pakatapos ning ma-40ng halawig na taon

nagtungkâ ako kaitong maraot na bisyo

ngonian buhay pa ako, maogma familia ko

 

sabi daa mangluluya pag magtunong

kabubuwaan palan, naging mas healthy ngani

ata! nag pogi pa ngani daa (hahaha)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: