Lamang ang batid magkapot nin baoo

qui Tang Tacio

 

Nagpahanda palan si PBM Tanael sa sainyang resort diyan sa Sto. Cristo sa Virac para sa compleaño kan saiyang mahal na agom.

Segun sa mga nacaisi, nakaabot an mga lideres kan banwaan, magpoon qui Gob Boboy, Cong Hector, Cong Bong, y mga kairibahan sa junta provincial. An dae sana daa duman an kaalyado ni dating Cong Cesar, si Bise Gob Shirley y PBM del Valle.

Kung ngata ausente an tolong ini, maghapot na sana tabi kamo sa mga nacaisi…

*****.

Tinapos na palan ni presidente Morales an saiyang vacation leave as Catanduanes State University.

Kinaipuhan daang gibohon ini ta limitado man sana an poder kan OIC. Dacul na transaksyon an afectado, lalo na an pagpadagos kan trabaho kan mga job order sa panahon nin enrolment.

Saro pa, dae pa man daa epektibo an soboot pagpahayag na siya madimitir sa puesto pag-abot kan Agosto ta dae man nin pinadarang surat manongod caini sa Board of Regents.

Maguiromdoman na sarong politico na nacatocaw sa BOR an naghagad na si Pres. Morales dapat nang magbaba sa puest matapos na abuton caini an edad na 65 kan Abril 10.

Alagad, dati nang nagsabi an Corte Suprema na an sarong appointee na inabot nin retirement age kaipuhan tapuson an fixed term caini.

Hanggan sa ngonian, dae pang desisyon an mga abogado kan CHED sa isyu.

Cotana, ipatapos na sana an termino habang an BOR maghanda na sa paghanap nin makasalida caini anom na bulan bago an Marso 2021.

Bako man siguro an politico an apurado….

*****

Iguang caribocan na nangyari sa DepEd Catanduanes Division Office dae pa sana naawat.

Pacatapos daa na magretiro si May Ipay sa saiyang puesto, nagpakontes an mga amo sa division sa mga gustong magsalida.

Nagsumitir an mga ini nin mga kapapelan na mapatunay na sinda capable, daeng dukit y dacul an nahaman para sa kaomawan kan DepEd.

Saro daang panel an kinumpuesto tanganing repasohon an mga papeles y iskoran an mga aplicante, na anas daang mga doctor afuera sa saro na masteral  an tinaposan.

An problema, an pinili daa kan amo iyo itong panduwa sa ranking, daog an mga doctor sa listahan, he! he! he!

Ini an inaapod na wide latitude of discretion, na an gustong sabihon bahala na an appointing authority magpili sa listahan nin mga aplicante, basta qualificado.

Pareho man ini kan mga nangyayari sa local na gobyerno, lalo na ta an numero unong kwalipikasyon iyo an political affiliation.         Daeg maginibo an mga dae napili kundi  maghalat na sana kung iba naman na amo an macatocaw.

Segun sa mga pilosopo batid na an palakaw sa gobyerno, mas marinas daang an gabos na gustong macacua nin posisyon, kung bakong harani daa sa kusina, batid magkapot nin baoo, he! he! he!

Sagcod sa ngonian, dae pa naisihan kung iguang mareclamo sa desisyon ni SDS Despi.

Maretiro na daa si Sir Mike, caya igua na man nin mabakanteng posisyon. Barantayan na naman….

*****

Dae daa inaprobahan kan comitiva sa SP an ordinanse kan consejo municipal nin Virac sa reclassification nin tolong pidaso nin daga.

An dae daa masabotan kan mga nanunungdan sa municipio, kung ngata ini dae naaprobaran kan mga bocal, ta dae man daang diferencia an pagpasar kan ordinansa y bako man ining ulta vires o contra sa ley.

Magayon siguro kung an mga directang afectado kan gibo nin SP iyo na mismo an magcahoron sa mga bocal ta tibaad iba man an gustong sabihon ninda, he! he! he!

Tibaad nauri sana sa mga mestizong calag, he! he! he!

*****

Uya na si Cong Hector, caya palan sige na naman nin brownout tanganing ipaguiromdom an mga consumidor na ikurahaw an ngaran kan congressman ninda, he! he! he!

Segun sa mga osipon, igua nang mga nakalinyang mga funcion an congresista. Caya an mga gusto magbisita sa saiyang mansion, sigurohon na aduman an congresista lalo na ta mahal an pamasahe. Mayad kung adyan pa man an icaduwang congressman, basta dae macadulag….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: