MGA LIBUD-LIBOD

efren ETASOR sorra

 

libud-libod

macusog na surog

pailarum, pailarum

 

taong initaas sa ngaran ning pagkamoot

pansadileng hugot: yaman, kapangyarihan, kabantugan

 

nag-adal ning halangkaw na todo

tanganing makasirve sa tawo

inanod kang surog ning negosyo

naringwan su misyon na totoo

 

magurang na nagbaya sa familia

sa paghanap ning kuwarta

hinaron ning kinaban

nagtiliparak su kaakian

 

binayaan pungkong ginicanan

nagtugdok ning torreng halangkaw

sobrang toron dai na matan.aw

 

mga libud-libod na macusog

sa satong kapaributan

minaturmod sa kasaladayan

sa mapurut na kadugi.an

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d