Magpatood sa kapeng daeng asukar

qui Tang Tacio

 

Dae pa ngani nakadiskubre nin bakuna sa COVID-19, nagpoon na an pamulitika sa Isla Maogma.

Kan nacaaguing semana, igua daang nag-abot na APOR diyan sa pier, kaiba an alalay na security, sakay sa sarong Monterong iguang kargang pantanom sa bukid niya sa Viga.

Segun sa chismoso, dae daa ini pinaluwas kan amo sa PDRRMO minsan igua nang clearance ang Coast Guard. Habo daa yata ipalaog kan gobyerno municipal ta malang hari sa Maynilang may COVID.

Nangaipo pa nin clearance kan gobernador bago ini makaviaje pa-Viga, kung sain ma-quarantine sinda duman sa saiyang farm.

Alagad, nagbago na an isip kan negociante, diniskarga sana an mga pananom saka dagos balik sa pier.

An tugang palan caini capitan del baryo sa Begonia y an negociante saro sa mga pigasuspetsahan na malaban sa nakatukaw, he! he! he!

*****

Igua nang nagproponir na honorableng bocal na tapuson na an lease contract kan oficina ni Cong Hector diyan sa Legislative Building kan junta provincial.

Ini nangyari sarong semana matapos na pasirahan kan congresista an congressional district office sa dae pa maisihan na rason.

Sa pag-atid-atid kan mga mahilig sa politica, bako nang nasa tamang timpla an kape sa capitolyo.

Maguiromdoman na sampulong bulan na dae nacatocaw an elegidong gobernador, kaya kape y asukar sana an nasa tasa.

Ngonian na igua nang gatas, baging dae na man nin asukar.

Tibaad iyo na ini an namit kan kape sa masunod na duwang taon, ta masakit nang makabakal nin asukar.

Sa tolong ingredienteng ini, harimbawang daeng mainit na tubig, an kape dae puedeng kaonon nin solo.

An asukar puede mong dilamon, alagad delicado sa mga gainom nin metformin, mientras na an gatas marinas sa tulak, pampatibay nin tol-ang, pampakinis nin kutis, he! he! he!

*****

Duman sa Bagamanoc, buhay na naman an mga kalaban ni Mayor Villaluna.

Igua nang nagruluwas na mga bareta sa soboot mga proyecto kan administrasyon na dae oyon kan mga kritiko. Dae pa man claro kung ano an diferencia sa padalagan kan municipio y an mayor na reclamo iyo an dae daa pagkonsulta sa mga constituentes.

Sa Pandan, awat nang tinataboga sa social media si Mayor Olog sa soboot mga anomalya sa municipio. Dati na daang dae gatinohan an alcalde y an bise caini na tawo ni ex-mayor Takoy.

Bagi man sanang kan panahon ni Mayor Leo y Bise Mayor Boroy kan Bato. Daeng okasyon na gasabay an duwa, ta habo nindang maheling an saendang kalaban na mortal.

Sa Caramoran, igua na man na pigamanok na malaban qui Mayor Glenda y sa San Miguel sa kahadean ni Mayor Camano, sige na an huringhuding na an kalaban caini igua nang basbas kan capitolyo.

Sa Payo, dae man gakaoyon an alcalde y an bise, caya an fondo daa kan consejo municipal dae nagagamit.

Ano nang buhay ini sa isla, puro na sana politica, dae na lamang nin panahon na toninong an pagmanejar kan banwaan?

*****

Dati na palan na nacarecibe nin memorandum circular hari sa DILG an mga municipio na suportaran an programa kan gobyerno nasyonal na Philippine Fiber Optic Network (PFON) na malatag nin fiber optic lines ss gabos na isla, kabala an Isla Maogma.

Dae pa siguro ini nabasa kan consejo, kung kaya naabara an pighagad na permiso kan contractor nin PLDT.

Segun sa DILG, an gabos na LGU dapat magtao nin asistencia sa kahamnan kan National Broadband Network sa paagi nin apuradong pagtao nin lisensya, permiso o anoman na mga clearance sa proyecto, lalo na sa mga consejal sa pag-endorso kaini.

Talagang dae pa ini nabasa kan mga consejal, lalo na kan mestizo, he! he! he!

*****

Gareclamo an mga parabakal sa saod nin  Virac, lalo na itong iguang darang kabayo.

Dae ninda maisihan kung ngata an dating paradahan nin motorsiklo diyan sa iguang silaan y maritatas, kinudalan kan pulis y municipio.

Ano daw daa an halaga caini, ta dae man nin gagamit kan lugar? Ginamitan lamang nin utak an ginibong ini kan satong mga autoridad?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: