ANG ESPIRITU NING ISLA

Awit ning Burabod….

 

ANG ESPIRITU NING ISLA

 

ang espiritu ning isla

baging hadoc ning amihan

mina-taong buhay

sa islang maogma…

 

sa mga tawong masarig

kabagay ninda abaca

kung paghil’ngon maluya

 

sa bagyo minaluhod, minadapâ

pero pa gang hagusuhus naghupâ

minatubo ang dacol na saha

 

pigaputol, pigawak-is

pigapaagi sa tingong maisog

pero hare sa saindang ginhawa

ang matuos na sabót

 

sabót na minabugkos

kang pusong catandunganon

maugay, maboot, dayupot

madunong, mahigos…

 

ang pagsarig nakagamot

sa pagkamoot ning Dios

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: