Isip-Isipon Ta | qui Tang Tacio:

An mga tawong halaba an pisi

Tapos na an Father’s Day, kaya pasensya na naman an mga tatay sa masunod na tres cientos sisenta y cuatrong aldaw na an mga nanay an masusunod sa harong, he! he! he!

Sabi ngani kan sarong mahilig sa Facebook, ung rinas daa kan mga pananaramon kan saendang mga agom kang Simbam aban-aban sana an hadok asin bahog nin masiram na pagkaon, igua pang burak, he! he! he! Harayo daa sa macolor na lengguahe sa ordinaryong aldaw, he! he! he!

Ngonian, an importante, igua ka lamang maski sarong aldaw sa langit, he! he! he!

Mas marinas pa ngani an camogtacan niyo kumpara sa magkapirang politico na tunay na mga reyna an agom.

Dae sinda makabakal nin anong gamit kung daeng permiso si Madam, dae makapamanikyur o pamasahe man lamang sa body spa, o caya makaatender sa hurohalawig na inuman kaiba an barkada.

An saro ngani daa, an agom an gakubra kan siningotan na sueldo y pagarasyonan na sana si Manoy nin saiyang kinakaipuhan na gastoson sa cada semana, he! he! he!

Caya dapat na kaherakan an mga lalaking ini ta kulang sinda sa gabos na bagay, afuera sa saro: masyadong halaba an saendang pisi.

*****

Halangkaw na naman an presyo nin karne sa saod.

Tres cientos na an kilo nin karneng orig y mas lalong mahal an karneng karbaw pati na an baka.

Dahelan daa caini an kakulangan nin suplay nin buhay na hayop sa mercado. Igua man cotanang mga hayop sa mga consejo asin manlaenlaen na oficina nin gobyerno, alagad mga kudilan na an karne caini, tibaad badilon ka pa, he! he! he!

Kung sabagay, pabor man in isa DOH, mga doctor asin mga ordinaryon residentes.

Kung mahal an karne, kulang an mababakal y kulang man an lulutoon y kakaonon kan gabos.

Kung diyeta sa karne, bawas an cholesterol asin hayblad.

Inda kung nagmahal man an presyo nin hilaw na karneng dae pigakaon.

Maghapot-hapot an interesado sa Calle Mabole urawang adyan pa sa tinampo nin San Vicente.

Kung kaya pa kan saendang bolsa, sige, bakal na, basta dae magpadakop sa agom habang gadilam, he! he! he!

*****

Piyesta na palan sa kahadean ni Alcalde Johnny Rodulfo asin Cong. Yoloyo Rodriguez.

Ano man daw lamang an preparasyon para sa Vesper Ball o kung anong pabayle sa municipio nin Bato?

Maguiromdom na kan nakaaguing okasyon sa municipio, dae daa binayadan kan nanuga an sound system ta dae daa siya pinalakpakan sa pagpaso sa baylehan.

Kung nabayadan na an operator na nagpatugtog, dae ta isi.

Magayon siguro, harimbawang sisay man an arkilahon na mapatugtog sa baylehan o kung saen na okasyon, ibahan nan in recording nin palakpak tanganing ipatugtog sa kada mapasong mga opisyal o an saendang mga mahal na agom, he! he! he!

Kung harimbawang an gusto live, magbilog nin grupong mapalakpak, itong mga kubalan y dakula an mga palad, tanganing makusog an tanog, musika sa taringa kan satong mga politico.

Minsan bayadan mo nin sanggatos cada basta iguang cuatro kantos asin pulutan, he! he! he!

*****

Haman na palan daa an hostel sa itaas kan Land Bank. Pinatogdok an edificiong ini kan nakaaguing presidente kan CatSU para maging income-generating project.

Alagad baguing dae pa maganancia an hostel o estaran nin mga visita o turista.

Dae man daa handa an CatSU na ipadalagan ini bilang sarong hotel, ta dae man nin magcacanigong tawo o pondo, lalo na ta dae man nin HRM na kurso.

Tinangro daa ini sa mga establisadong hotel sa Virac para ipadalagan bilang extension alagad gabos daa nagsayuma.

An magayon siguro ipaarkila na sana an mga cuarto bilang boarding house, oficina nin mga negociante o agencia nin gobyerno, klinika nin mga doctor, massage parlor asin iba pa.

Dae na baleng diit an kita, basta bakong lugi…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: