Isip-Isipon Ta | qui Tang Tacio:

Legal na an ampaw na seawall?

Aprobado palan daa nin DPWH regional office an paggamit nin daga o dugui bilang palaman sa embankment kan seawall diyan sa parte nin Ibong Sapa y San Vicente.

Pati daa an paggamit nin saraday na bato, imbes an darakulang boulder, igua daang basbas ni DPWH Regional Director Virgilio Eduarte.

Iguang nagreklamong mga residentes nin Ibong Sapa kan maheling na an seawall na pigaconstruir sa tampad kan saendang mga harong, baguing maluya an pakagibo.

Bako daang arog kaitong sa población, lalo na diyan sa sinundan na parte sa Francia y Capilihan na anas mga magabat na bato an palaman kan seawall.

Marinas caini, ngonian pa sana kuahan na nin litrato sa mga selpon an maluyang pakagibo kan seawall na ini, tanganing oras na magaba kan daraculang lungso nin super typhoon, iguang basehan para kasohan an DPWH regional office, lalo na an director.

*****

Macandidato palan daang alcalde si dating Cong Saryo, lalo na ta gusto nang maging mayor nin Virac si Gob Boboy Cua.

Ini daa ngonian an osipon kan mga daeng naginibo sa buhay kundi magtahi-tahi nin istorya.

An magiging mga kasabay daa sa linyada ni ex-Cong iyo an gatocaw na congresista na si Yoloyo, an gatindog na congresista, y an naderotang congressman na si Manoy Hector na malaban qui Bise Gob Bos Te sa pagkagobernador.

Kung derby in isa bulangan ni Poroy, tibaad siete diez an laban lalo na ta duwa sa saenda an derotado y an gatocaw na congresista kulang man an nahaman sa Maynilang kayganda.

Isipon niyo na sana, magpoon kan madaog si ex-Cong Hec, dae na ini nagpahiling sa saiyang mga constituentes.

Maayad-ayad pa si ex-Cong Saryo ta nahiling na an calag sa Isla mantang an gatocaw na congresista sige sana an pangabrasa sa baylehan, induction y pamiyesta habang an gatindog na congressman sige man an hengoha na mabawi an pinambakal nin voto kan 2022, he! he! he!

Mientras tanto, an tolong pigaasahan na maibahan sa 2025 sige sana an ribot sa isla kasabay kan saendang pag-asikaso kan servicio publico.

Helingon na sana kan mga interesadong votante kung sisay an pirmi nindang naabotan sa oficina o harong sa Islang Maogma…

*****

Igua daang nalamos na disabled person duman sa Hicming kan Viernes.

Kung pano ini nakaabot duman sa tubig y mabutod, lalo na ta igua man daang kaibahan, iyo an daculang hapot na dae pa nasimbag sa ngonian.

Kan hinapot an autoridad sa municipio kan Sabado, dae pa daa nacaisi an mga ini.

*****

Iguang reclamo an sarong goslab sa branch nin commercial bank sa Virac.

Ta puti na man an buhok, natural ginamit niya daa an tiket na de numero para sa mga senior citizen.

An problema ta nakalampas na an treinta minutos, dae pa naapod an priority number. Igua na lamang daang naapod na mga paradeposito nin daraculang negociante sa isla, siya inabot na nin poypoy sa tocawan.

Dapat na mareparo ini kan OSCA, kung pano pigatawan nin prioridad an mga goslab, pilay, irido, payoy, buta, bongog, paralisado y iba pang mga disabled.

*****

Bako sana palan na mga student nurses an gapa-Manila para maisihan kung inano man an magtrabaho sa mga daracula asin espesyalistang mga opsital.

Legal man daa ini, lalo na ta dae man nin orthopedic asin mental hospital sa Isla Maogma. Iyo, dacul an mga bua, lalo na mga politicong nadaog, alagad masakit ta habo man magpadoktor.

An mga gaadal nin engineering sa CatSU sa Maynilang kayganda na man ma-On-the-Job Training (OJT) ta an mga local na contratista kulang man ang trabaho ta tinabag kan gatindog na congresista an cadaclan na fondo papunta sa DPWH regional office.

Dae na caipuhan pang maglarga an mga gustong magin ingeniero.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: