burabod | efren ETASOR sorra:

ANG BULALANGAW SA IKA-50’ng BIRTHDAY NI ABETH*

grabeng urugma ning pamilya

ta tilipon kami gabos para sa

ika-50ng birthday ni Abeth

 

bispera pasana  kang maogmang okasyon

nakamate ako ning katatakot na harughadog

bilog na familya nayugyog

 

sa pagmate ko, ospital ang caipo ko

pero pano si Abeth ko!

 

sa buhay ming pagtubod

nakimahilac kami sa Dios

magsilang ang Aldaw samo

 

milagro! ta kina agahan

mayad na su pagmate!

 

Kaya sa okasyon kang ika

50ng birthday ni Abeth

maogmang-maogma ang kabanggihon

 

pitong manglaen-laen  na tawo

si abeth, si nennen, si peachy (w gerry

& alek, ta si luke ga escuela sa manila)

mga amigo(a), mga bisita, buda ako

(caiba si mama maski asa Itaas na siya)

 

buhay na totoo ang kabanggihon

sa macusog na laad kang  pagkamoot

ning Dios na samuyang cusog

 

tingraw ning buhay ang bulalangaw

sa madampog na buhay sa kinaban

kang mga nagsasarig sa silang ning Aldaw

…………………………………………………………………….

 

*Abeth , kangodhi kong aki

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: