Isip-Isipon Ta | qui Tang Tacio:

Tonok an matada sa mga proyecto

Inorderan daa nin Batalay House of Representatives an DPWH sa San Isidro Village na kanghan nin tarpaulin an gabos na proyecto ninda sa Isla Maogma.

Segun sa mga chismosong tawohan ni DE Cagomoc, tinaltagan na daa kan tarpaulin an gabos na contratista na iguang proyecto sa DPWH.

Nakakahang sa tarpaulin an pandoc asin pangaran kan gatocaw na congresista asin ini gasabi na an nasabing imprastraktura “priority project” ni Catandunganon Alisto, masque ini bayad nin publico (maski an gadan nang si Nestor).

Gahanap na ngonian an sarong interesadong tawo nin mga kinarahang na tarpaulin para mapiktyuran asin maipadara sa DPWH central office.

Base sa DPWH Department Order No. 37 na ilinuwas pa kan 2010, bawal an pagkahang nin mga pangaran y pandoc nin mga politico sa mga proyecto nin gobyerno.

An puede sanang ikahang sa mga ini iyo an opisyal ba project billboard kan DPWH.

Entonces, prohibido magbogtac nin iba pang mga billboard o karatula sa mga proyectong ini.

Magayon na mahapot an mga contratista kung sisay an mga nanunungdan sa DPWH Catanduanes na nagtaltag nin tarpaulin kan congresista tanganing maireport sa central office.

Maguiromdoman na kang panahon nin campanya kan 2022, pinapinturahan man ni ex-Cong Hector an mga proyecto na gustong sabihon priority project niya man an mga ini, kaiba pa itong mga nahaman bago pa siya magtocaw.

Hilnga ta naderota….

*****

Habo daa magribot an mga honorableng consejal nin Bato Alisto para mangilimos sa banwaan nin pambayad sa sound system

Maguiromdoman na kan nacaaguing Congressman’s Night sa selebrasyon kan Bato Foundation Day, kulang daa an palakpak na naresibe kan icatolong congresista sa pag-entre caini sa baylehan, caya habo na bayadan an gastos sa sound system.

Ngonian daa, an liderato kan SB nagdesisyon na an municipio na sana an pabayadon kan sound system, minsan an sponsor kan pabayle an dapat na magbayad caini.

Duman man daa sa Batalay, nagmuruto-muto an mga invuelto sa pabayle nin kapiyestahan kan Holy Cross Shrine matapos na dae daa nag-abot an trak na panuga kan primerong congressman para gamiton sa paghakot nin mga baylarina.

Pati cotana sound system susubrion cotana alagad nagsayuma daa an Yoloyo ta ginamit daa sa Baras an equipaje, alagad sabi man kan iba nasa laog man sana kan laguerta, sa rikod kan Great Wall of Batalay.

Caya daa an ginibo na sana kan mga organizer kan pabayle, maghagad nin dispensa sa mga visita sa nangyari y sinda pa an nagbotbot sa bolsa nin sadiring imo para madagos sana an sarong bangguing iwig-iwig.

*****

Daculang problema palan ngonian an magcontrata sa DPWH.

Sabi nin sarong contratista, uminabot na daa sa diyes y siete porciento an hagad kan tunay na PE (Politicong Engineer) nin DPWH.

Ini daa an inanuncio sa magcapirang contractor, na mabilang sa sarong camot, kan ini magmiriting sa House of Representatives sa Bato Alisto.

Ngonian, afuera sa 17 percent na ini, ibawas pa sa kukubrahon an ocho porcientong binawas sa contract cost pagbuso sa bidding, tres porciento sa mga amo sa DPWH, lima o sampulong porciento para man sa ibang poderosong politico, y an minimum na diyes porcientong ganancia para sa contractor.

Suma total, cuarenta hanggan cincuenta porciento an magiging kabawasan sa contrata bago mahaman an proyecto.

Entonces, an matada para sa patrabaho cincuenta sagcod sisenta porciento na sana. Tonok an matada para sa publico na iyo an nagfondo kan proyecto.

Lugi na naman an banwaan….

Caya dae magreclamo kung ampaw an mga pakongkreto nin tinampo y an laog nin mga seawall o river control kung bakong tinusang na baldosang ampaw o dagang kinutkot sa gilid, pwe!!!

Sa masunod na eleksyon, mahanap naman kita nin arog caining mga politico tanganing biyo-biyo na…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: