burabod | efren ETASOR sorra:

ANG BULALANGAW

kunop ang kinaban

ning mamundong panganudon

 

pero imbes na magburos

ang macusog na uran

 

 

nataritis ang panganudon

ning maripot na amihan

 

kaya su uranon na pigalaoman

naging tagisti sa subsuban

 

ay, ta sa silangan

dai nabawalan

ang aldaw magsilang

 

kaya hilnga ang milagro

pitong color na naging arko

 

na nakatugmad sa kadagatan

sagcod sa kapungkuhan

 

buhay na mga color

violet, indigo, azul

bierde, yellow, orange

saka pula

 

maogmang ilibahan

daing laramangan

 

minagayon sa silang ning aldaw

sa maripot na tubig

 

na guminican

sa sungaw ning kinaban

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: