burabod | efren ETASOR sorra:

TEMPLONG NAGING SAUDAN

maboot na tawo

kinawatan ning diablo

 

ngaya magi kang bantog

mayaman

makapangyarihan

 

kaya nag abiog su tawo

naging lampitaw ning demonyo

 

tanganing maghamot su gnaran

kumapit-tuko sa kaitaasan

balakid ning mga nasasakitan

 

su dating akibat na kadunungan

ginamit sa kabubuwaan

para sa pansadileng karinasan

 

su dating pusong maboot

bulkan na ruminampahug

ning kalayong pagkainisog

 

su dating templo ning pagkamoot

naging saudan ning kapasluanl

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: