Isip-Isipon Ta | qui Tang Tacio:

An tunay na amo sa DPWH

Ta dinara na sa ultimong destino an defuntong Consejal Robert Maullon, siguradong grabe na an karamas-kamas kan mga ga-ambisyon magtukal sa saiya.

Kan nacaaguing semana, nag-aparecer na daa sa atubangan ni alcalde Samuel Laynes an saro sa mga ini. kan

An sabi daa kan derotadong candidato, siya daa an dapat na makalaog lalo na ta siya an pinakagurang na sa politica sa mga kapartido.

An saro man na hababang candidato alagad dakula an pangaturogan na makagamit nin barong sa sesyon nagpadangog na man sa grupo kan alcalde.

An icatolo daa dae pa naheling diyan sa kataning kan ARDCI, aduman pa siguro gaconsulta sa saiyang tunay na amo.

Igua man nin mga pigarecomendar na mga puedeng katukal kan consejal.

Diyan daa sa DPWH, iguang mga dating opisyal – an saro maribok, an saro silencio y an icatolo harani nang makalbo – an pigtang-roan kan posisyon, alagad sa sarong kondisyon: an enot daang resolusyon na ipasar iyo na ideclarar na persona non grata an icatolong congresista.

Sagcod sa ngonian, ni saro sa tolong hade kan DPWH an nag-oyon sa kagustuhan ni atorni Puting Buhok. Puede man daa cotana an atorning ini ta igua man nin harong sa Virac alagad duman siya nakarehistro sa Bato, caya dae puede.

Kung papagbooton an mga tawo, an gusto ninda iyo itong mga malinig an record, bako sana sa politica kundi sa personal na buhay.tin

Dae daa pagkuahon an mga parapanambay, hambogon, parasimit kan fondo nin publico, pati na mga saginero. An hapot: igua pa daw nin matada sa liderato y miembro kan NPC?

*****

Sarong alisto sa Bato an nagreport na halangkaw na daa an kudal kan harong nin duwang congressman.

Mangaipo ka na daa nin kren o caya arkilahon si Lupin para sana makalaog sa solar nin gatindog asin gatocaw na mga congresista.

Duwa man sana an rason caini.

Posibleng nahidap na daa na maholdap arog kan nangyari kan eleksyon. Alagad sabi kan cadaclan na kanatad, dae man daa sindang nareparong mga holdaper.

Saro pa, iyo ini an paanos tanganing dae na mareparo kan mga parahagad nin tabang na aduman an saendang binotohan asin an dae binotohan alagad iguang poder, he! he! he!

Puede man daang iaplay ini sa tourism council bilang tourist spot: the Great Wall of Batalay, he! he! he!

*****

Sagcod palan daa vacanteng puesto nin dyanitor, pinakialaman kan icatolong congressman.

Iyo daa ini an osipon diyan sa oficina kan DPWH, kung saen pinag-interesan daa kan sarong taga-COA an posisyon kan nagretirong parasamhod sa oficina kan district engineer.

An gusto daang ilaog an saiyang singaki na taga-Bato Alisto.

An problema daa, hababa an grado sa evaluation kan mga aplicante.

Caya daa dagos ining nag-apod sa gatindog na congresista para ireklamo an agencia. Dae pa ngani daa cinco minutos, nag-apod na an congresistang hilaw na hiloton an listahan tanganing maghalangkaw an ranggo kan aplicanteng taga-Bato Alisto, he! he! he!

Marinas caini, dagdagan pa nin sarong letra an DPWH.

Gibohon na ining DPWHC, Department of Public Works and Highways nin Congressman, total iyo man sana, sinda an nakaboot kang nangyayari sa agenciang ini, pwe!

*****

Dae pa ngani natapos ang naenot na kaso, igua na naman daang insidente nin pangawkaw sa CatSU.

Nagkalat ini sa Facebook matapos na i-share kan mga nakakua an imahe kan surat na kinalat sa mga kubeta sa escuelahan.

Pinanugaan daa nin scholarship an estudyante nin College of Agriculture and Fisheries kaya pinakapot an saiyang talong.

Ngonian, dae pa man cierto kung totoo ini, lalo na ta dae pa man nin pinirmahan na reclamo y an piga-alegar na insidente natural nangyari na daeng witness.

Dacula an posibilidad na may kalaban sa oficina an pigasahotan na opisyal caya ikinalat an surat sa mga CR. Kung sisay man ini, batid na si ser…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: