Isip-Isipon Ta | qui Tang Tacio:

Paguilomdom sa mga maregalo

Rinibo an naghiling kan Pasalinggaya sa Virac ni Gob Boboy Hamor, Gob Boboy Cua, Bise Gob Bos Te Cua y Mayor Sammy Laynes.

Rinibo man an nadaog asin rinibo man an nagkagurutom sa halawig na programang inabot nin alas once nin banggui. Alagad basog man an mga mata sa kahihiling kan palabas nin mga taga-Sorsogon.

Pasensya an mga dai nanggana sa raffle, pasensya man an mga dae naapod sa entablado ta dae sinda naduhuran nin masque diyes mil man lamang.

Sa otro, magbitbit na nin mirindalan, tubig sagcod pamangguihan tanganing dae malutos.

Magdara pa nin tocawan na masarig ta tibaad kaipuhan tindogan.

Pito daang tawo an cotana nanggana nin motorsiklo, alagad dae man duman sa plaza o caya dae pinadara sa representante an tiket.

Ta sobrang sanribo an nanggana, dae ngona pagsaboda an saendong tiket, lalo na ta quinientos na rice cooker y quinientos man na electric fan an pinabola. Tibaad aduman na an suerte niyo caya helingon ngona an listahan kan mga winners.

*****

Garibot na an mga nangaroling, ininotan kan mga taga-Hall of Justice na nangaipo daa nin fondo para sa pamiting kan mga court employees sa rehiyon Bicol.

An mga iguang ikatao, magtagama na nin dae mababa sa dos cientos cada, depende sa nangaroling.

Natural kung mga aqui man sana, puede na an sinsilyong cinco, diyes o veinte. Kung mga solterito na, cincuenta hanggan sanggatos depende kung dacul o diit.

Kung mga organisasyon, quinientos paitaas. depende na kung dakul an tagong cuarta.

An mga grabe an pigagastosan, lalo na sa pagcolegio nin mga aqui, magpugol-pugol nin bolsa ta masakit an panahon.

Alagad, kung dacul kang nasakadang sebolyas o tanom na siling halaba, puede na itong ipanaltag, he! he! he!

*****

Igua na naman palan nin nag-suicide kan nacaaguing semana.

Pangsampulo na daa ini sa banwaan pa sana nin Virac ngonian na taon.

Tibaad madagdagan pa sa masunod na duwang semana, lalo na kung golpi an muromuto kan mga dae nanggana sa Pasalinggaya, an mga daeng kaubay ngonian na Deciembre y an mga daeng pang-Noche Buena.

Asikasohon man lugod kan saendang mga familia an mga mamundo, agdahon sa plaza para maghiling nin Christmas Cheers y sabayan sa simbahan para mamibi sa Kagurangnan.

*****

Tolong sunod-sunod na aksidente an nangyari sa Virac asin Bato kan nacaaguing semana sa laog sana nin dose oras.

Saro an gadan, anom an irido y an invuelto duman sa madugong banggan sa Pajo San Isidro, parehong daeng helmet.

Iyo man ini an diferencia kan satong mga motorista, magamit sana nin helmet kung iguang pulis na nahiling sa tinampo.

Kung daeng autoridad, kung bakong sa manibela an helmet, nasa siko.

Ang iba man, nakasul-ot man cotana nin helmet, dae man nakasarado.

Caya magpoon kasu udman, aktibo na naman an mga pulis sa pagbantay sa tinampo tanganing madakop an mga pasusuhayon.

Ta malang wala too an Christmas party magpoon ngonian na semana, lalo na ta fuerte na an inuman sa Christmas Cheers, siguradong madacol pa an mga aksidente sa vehiculo.

Haen na daw an panuga kan gobyerno na magamit nin mga breathalyzer an mga kapulisan tanganing madakop an mga gamaneho nin bortok?

Barato man sana cotana an mga device na ini na masukol kung inano an nainom na alcohol nin sarong tawo, alagad baguing ni sarong local na gobyerno dae pa nagbakal kaini.

Paganahon sana hoba sa paghangop kan hinangos nin drayber, he! he! he!

*****

Paguilomdom sa mga makagimadmad na magregalo ngonian na Kapaskuhan.

Kung hababa sa quinientos an ipangregalo sa pinangaki o importanteng tawo, mangahang na sa VTC, Center Mall, Bazaar o ARDCI y ibakal nin kubyertos, kawari o plato. Kung sobra sa quinientos, dapat isobre na sana!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: