Isip-isipon Ta | qui Tang Tacio:

For Nov 16

Mas hababa palan an interes sa housing loan na itao kan gobyerno sa mga pobreng daeng harong sa irarom ning Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program.

Ini an pariwanag ni Atty. Richard Manila kan Department of Social Housing and Urban Development (DHSUD) sa paghampang niya qui Gob Cua, magcapirang alcalde y mga representantes kan mga wara-warang mayor kan nacaaguing semana.

Uno porsiyento sana daa an interest kan housing loan ta an gobyerno nasyonal matao nin treinta y seis mil pesos na suporta pinansyal cada harong cada taon mantang an local na gobyerno matao man nin amortization support sa mga mautang na familia.

Mas hababa ini sa dos porsiyentong pinakahababang interes duman sa inaapod na Pagmacolog subdivision na pinaaragawan nin sobrang tres mil na aplicanteng nakaroy sa proyecto ni Olog sa Palta Small diyan sa Virac.

An importante pa, an maabot na housing project kan DSHUD cierto nang iguang fondong quinientos bilyones pesos y an Catanduanes saro sa mga lugar na eenoton katawi nin proyecto sa enot na taon.

Segun sa DSHUD, an mga LGU an madeterminar kung sisay an mga Informal Settler Families na magiging benepisyaryo kan programa.

Kung harimbawang igua pang tada, puede nang maglaog an ibang tawo para magbakal man nin harong para sa saendang mga familia.

Dae pang noticia kung noarin mapoon an proseso sa DHSUD housing project sa Isla Maogma, ta caipuhan ngonang maglaog sa Memorandum of Agreement an mga local na gobyerno.

Oras na ini mangyari, mapirila na naman an mga tawo sa municipio, kaiba na an mga naenot nang nakakua nin drowing nin lote sa Pagmacolog, he! he! he!

*****

Bako na palan na mga ordinaryong contratista an gabale ngonian sa mga pa-bidding sa DepEd division office y sa DPWH Catanduanes District Engineering Office.

Segun sa sihongan na contractor, an mga contractor daang naghurolog nin saendang papeles sa nacaaguing bidding baguing igua nang lahi Astrobal, ta anas na alisto magbuso, he! he! he!

Nakua daa kan mga parabuso an gabos na mga proyectong pina-bidding sa DepEd y DPWH matapos na hababaan an saendang bid nin diez sagcod treinta y uno porsiyento.

Natural, wawaw an mga talunan, lalo na na pinanuga na daa ito saenda kan saendang congresista, he! he! he!

Siyempre, mamundo man an campo kan mga politicong galaom na saenda an mga proyectong ini ta daeng maabot na regalo hari qui Santa Claus, he! he! he!

Para sa mga dae nakasabot, magpoon pa caidto, an mga congresista kan distrito an galista kan mga proyectong imprastraktura kan DPWH, y kung minsan siya pa ngani an gaboot sa mga contrata sa DepEd ta sinda daa an nagpafondo.

Kung areglado an mga contratista y daeng durolac an mga politico, hayahay an gabos ta pakatapos matawan an politico, igua pang matada sa contratista, amo kan agencia, an BAC, project engineer, inspector asin iba pang makidilam sa linuwagan na plato, he! he! he!

Alagad kung baralanggo an sitwasyon arog sa Isla Maogma na daeng horon-horon an mga poderosong tawo, lugi an cadaclan.

Nabawasan na ngani an mga proyectong para sa isla ta dae na daa nagpa-release nin fondo an duwang politico. Gahagad na daa pano nin parking fee na tres porsiyento an bag-ong encargado nin deligencias posibles, he! he! he!

*****

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: