ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Ang subdibisyon ni Olog

Sobra na daang sanribo an nagbali sa mga homeowners association na piga-organizar soboot ni dating alcalde Olog sa mga municipio.

An gabos daang interesado sinabihan na an mga miembo sana kan HOA an puede makakua nin unit sa housing project sa Palta Small na popondohan nin Social Housing Finance Corporation (SHFC).

Dae man nin maraot kung dacul an nagkainteres sa tres mil na housing units na soboot ibogtak sa subdivision na papangaranan na Pagmakolog bilang paguilomdom sa naderotang mayor nin Pandan.

Tutal, babayadan man ninda bulan-bulan an saendang uutangon sa gobyerno sa paghaman kan saendang magiging estaran.

An hapot na marinas: sigurado daw na qualificado sinda na maging recipientes kan Community Mortgage Program (CMP) kan SHFC na iyo an mapautang nin milyones sa homeowners association para pagbakal nin daga asin pagdevelop kan lugar, kaiba na an mga harong?

An pakasabot kan mga nacaisi, an CMP para sana sa inaapod na informal settler families, o itong mga familiang nakaestar sa bako nindang daga.

Entonces, mga iskwater an mayor na benepisyaryo kan programang ini.

Icaduwang hapot, an mga nagpalista bilang miembro, cabale na an mga opisyal, anas daw na mga iskwater?

Magayon na habang amay pa hagayon na an listahan tanganing maisihan kung pila sa mga miembrong ini an tunay na iskwater asin an mga dati nang iguang harong alagad gahanap pa nin eestaran kan saendang mga kaakian.

*****

Dae pa sana naawat, iguang organisasyon an nabareta ta soboot inindorso kan mga halangkaw na opisyal nin DepEd sa saendang literary awards na an target mga maestro y maestra.

Sabi kan mga chismoso sa division office, dacul daang mga interesado na manggana nin award sa pakontes kan Instabright International Guild of Researchers and Educators, Inc. na naka-base sa municipio kan Tuy, Batangas kaya nagsumitir kan saendang mga tula asin istorya bago pa man an deadline.

An problema kaya nagkarilibok, nagsingil an Instabright nin soboot registration fee na tres mil hanggan cuatro mil para sa awarding ceremony sa sarong hotel sa Tagaytay, minsan dae pa naisihan kan division kung igua nang nanggana sa pakontes.

Magcapira daang mga titser na gusto manggana para matabangan sa promotion an dagos nagbayad kan cuarta sa Instabright.

An hapot ngonian, ngata ta dae lamang nin anuncio an division office manongod sa kun sisay man na maestro o maestra na nanggana sa Instabright Literary Awards kan Agosto 27?

Sa Septyembre 28 iyo man an deadline para sa Fourth National Award for Educators kan Instabright.

Puede ka daa magsumitir nin kaipuhan na document pare mapremyohan bilang Outstanding Teacher, Outstanding Researcher, Innovative Teacher, Writer of the Year, Outstanding Head Teacher, Outstanding Master Teacher, Outstanding School Head, Performing School asin Outstanding Supervisor.

Kung ngata daeng Outstanding Schools Division Supervisor, dae man sinabi.

Basta an mapili daang outstanding pasakaton sa entablado nin hotel sa Tagaytay asin tatawan nin Instabright Medallion asin sash.

Natural, mabayad ka ngona nin registration fee na tres o cuatro mil bago ka ideclarang gana, he! he! he!

Cotana, paapodon ni SDS y ASDS an mga nanggana kan Agosto pati na an magana sa Septyembre tanganing palakpakan sa flag ceremony diyan sa division.

Ipagamit an daculang medalyon asin sash tanganing maapreciar kan enterong DepEd, he! he! he!

*****

Naguilomdoman ko lugod an mga raket man kan mga NGO sa Maynilang kayganda na magtao nin mga award sa soboot Outstanding Municipal Mayor, Outstanding Congressman, Outstanding Governor, Outstanding Councilor, Outstanding Barangay Captain.

An mga outstanding daang mga servidor nin banwaan hahagadan nin sponsorship nin dies milon na advertisement sa magazine kan NGO bago itao an imbitasyon sa awarding ceremony sa hotel, he! he! he!

Bagui man sanang mga laso na pigatao kan escuelahan sa mga estudyanteng dae kabali sa honor roll para sana makasakat sa entablado y magin maogma an saendang mga magurang.

Adyan an Most Behaved, Most Industrious, Most Honest, asin iba pang mga most-most na pirming nangyayari sa elementarya asin sa kinder.

Caidto kan kami ga-caton, baging dae man kaan. Kung alisto ka. igua kang ribbon. Kung bako, pasensiya ka sana sa palitrato kaibahan an enterong kaklase.

Mas marinas pa ngani caidto ta dakul an namatidan kan mga escuela minsan kadiit kan mga subject.

Nakamatid magtanom nin gulay, maggamit nin martilyo, serotso, katam, disturnilyador, asin iba pang mga napakinabangan sa harong.

Iyo, dae pang senior high school kan panahon y an mga estudyante caidto dae pa nakaadal nin differential calculus hanggan sinda mag-colegio.

Pero helinga, sinda ngonian an mga namamayo sa gobyeryo, mga opisina y mga negocio…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d