burabod | efren ETASOR sorra:

K I D A Y A D

kidayad ning buhay

na idinusay

sa mga gibong matiwasay

 

maghasok ning kabuhayan

magbarangibog ning katotoohan

magsabwag ning kagayonan

 

mag gibo ning dalan

mag gibo ning hagyan

papunta sa kamay’ngan

 

kidayad!

 

kidayad!

 

KIDAYAD!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: