ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Reparohon an mga pulis sa Pandan, Caramoran

Duman palan nagsesyon sa Maynilang Kayganda an enterong junta provincial sa pangengenotan ni Bise Gob Bos Te.

Compleaño daa kan congresista kan TGP partylist na si Cong Bong, na napiling maging deputy majority leader kan Congreso dae pa sana naawat.

Duman man daa nag-eleksyon an satong mga alcalde para sa liderato kan LMP, caya ngani an naging presidente daa iyo an alcalde kan Baras na aqui ni Cong Teves.

Mayad pa ining congresista kan TGP ta natitipon an mga lideres kan isla Maogma.

Si Cong Yoloyo tibaad masakitan makakua minsan cabanga kan mga amo-amo sa isla, lalo na ta baguing dae niya man nakahoron an gobernador y mga kaalyado caini.

*****

Sisenta na an congresista ning TGP caya madagdag na man an sainyang tagong ID.

Dae na man maawat, ma-senior na man an gobernador nin provincia y an alcalde nin Virac.

Caya halangkaw an posibilidad na sa maabot na saro o duwang eleksyon, igua nang mga bag-ong pandok na makapot kan renda nin gobyerno.

Nakalaog na sa SP an aki ni Cito caya puedeng mag-ambisyon na ini sa mas halangkaw y mas poderosong puesto arog kan pagka-alcalde o bise gobernador.

Harimbawang dae na ipadagos kan gobernadora an saiyang panduwang tolong termino, dati nang adyan si Bos Te, naka reserba pa sa rikod si JR, an contratistang aki kan gobernador.

An aki ni Bong Teves na si Paolo nakahanda na man magsakat harimbawang mag-abot an panahon na magsawa na sa TGP partylist an ama.

Ini sana sa ngonian an nahiling ta ta anas ini iguang kakayahan magbubod nin sinakong pambahog sa votante kan enterong Isla Maogma.

Kung sisay pa an magbotwang mga maabisyon sa politica, halaton ta na sana.

*****

Inaapodan an satong mga amo sa Campo Camacho na ora mismo magpadara nin medical team duman sa saendang mga istasyon sa Pandan y Caramoran.

Segun sa mga bareta, dae daa mababa sa pitong mga ilegalistang parasira an gaduhor nin cuarta y mga marinas na sira bulan-bulan sa dae pinangaranan na mga opisyal kan cuerpo de policia.

Magayon na masiguro ni Director Balingbing na marinas an camogtacan kan saiyang mga tawohan ta tibaad igua nang mga namati an mga ini sa paghabhab nin libre, he! he! he!

Kung igua pang oras, ibali man an mga magcacanigong mga opisyal kan local na gobyerno pati na an magcapirang capitan del baryo ta tibaad naolakitan na man kan mga pulis.

Kung posible, magdara nin mga doktor na EENT tanganing masigurong bako pa man na mga buta y bongog an cadaclan kan kapulisan y mga amo sa LGU, base sa reclamo kan mga ordinaryong parasira.

Helingon man an saendang mga uniporme y pitaka ta tibaad burotog na o caya nagkahorowa na sa sobrang laog tanganing masalidahan nin sako o sagad, he! he! he!

*****

Aw, ano na ining nangyayari sa Isla Maogma ta baguing gusto nang magkahelang nin COVID basta bakunado na?

Diyan sa saod nin Virac, mabilang mo na sana sa gabos na muro an mga paratiendang gagamit nin face mask.

Daog pa an mga albularyong iguang anting-anting, an paghona dae na tatalaban nin helang.

Kan Lunes, veinte sieteng bag-ong kaso an nadagdag sa bilang kan mga naghelang sa coronavirus sa Isla Maogma, pinakadakulang bilang magpoon kan naging zero kan mga nakaaguing bulan.

Ang hiling ko caini, igua nang natipon na cuarta an mga nasawa na magmaskara.

Sa panahon ngonian na pano na an COVID ward sa EBMC, harimbawang maolakitan sinda y caipuhan ma-confine, duman na sinda mapunta sa duwang pribadong ospital na mahal an bayad sa cuarto, bolong y espesyalistang doktor.

Sabagay, maimo man kamo. Maubos man an, igua pang ikaprenda….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: