burabod | efren ETASOR sorra:

ANG POBRENG MAYAMAN

kauumok suysuyon

ang mga gilâ ning pagkamoot

ning mahal na Dios sako

 

tinaohan ako ning agom

na inako ang sakong kapobrehan

 

tinaohan ning mga trabahong

uyon sa mga regalong talento

 

magtindog sa katotoohan

magsabwag ning kagayonan

magtuwang sa mga estudyante

magsirve sa simbahan

 

kang naging bôa

sa palakpak ning kinaban

inapod nya ako, pinadlos ning cruz

dangan kinarga sa abaga

kaya naging dayupot sa pagsunod sainya

 

dinara sa tamang dalan –

dalan ning kapakumbabaan

simpleng pagbuhay

pagomaw sa Kagurangnan

pagakô sa kagadanan

 

pinamugtak ang mga aki

sa maninigong trabaho

tanganing maipadagos

ang pagsirve sa tawo

 

kauumok talaga

ung rinas sa daghan

ang pagmate ko

maogma maski pobre

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: