ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Ventaje an sikyu ta duwa an batuta

Magayon na bisitahon kan mga agencia nin security an mga oficina kan mga alcalde sa isla, lalo na sa Virac.

Segun qui alcalde Samuel, cadaclan daa kan mga aplicante sa job order an gusto maging guardia, caya lang an cada edificio na pagsaridi nin municipio igua nang mga bantay.

Dae man daang siya an pagabantayan, ta igua na siya nin mga sikyu.

Puede man sigurong idestino an mga ini sa cada oficina, tanganing listahon an mga naheling na sige an kawat sa computer o aban-aban sanang tan-aw sa Facebook.

Puede man sinda itao sa mga amo sa municipio na iguang mga deligencia o nakuang mga contrata, ta tibaad maholdap, he! he! he!

*****

Manongod man sa mga guardia civil, igua palan nin nadakop na sikyu na piga-ilaid an kaibahan na sikyu sarong matangang banggui.

Duman daa ini nangyari sa guard house kan Dificelco diyan sa Marinawa dae pa sana naawat habang nasa oras nin trabaho an mga sikyu.

Inda kung iguang permiso si manedyer Zafe na gibohon na lolengan an guardhouse kan mga guardia, he! he! he!

Segun sa chismosong dating nasa kooperatiba, awat na daang nareparo kan sarong guardia na baguing iguang pigagibong milagro an may agom na lalaking sikyu kaya binantayan.

Kan maglaog na sa guardhouse an lalaki y an saiyang kaibahan na babayeng sikyu, nakahanda na an selpon kan ikatolong guardia.

Pinadara daa an video kan pag-ilaid duman sa agom kan sikyu caya nagkarilibok an mga invuelto.

Nakisawsaw pa an agencia kan mga sikyu, pinatakot daa an chismosong sikyu na kakasuhan nin violation ning Anti-Voyeurism Act ta pinadara daa an pelikulang bastos sa ibang tawo.

Ngonian, segun sa ley, an puede sana magkaso caini iyo an mga nadakop sa video y habo man daa magkaso an mga artistang daeng bado.

Ini man minsan an masakit sa mga lalaking sikyu, atang igua nang batuta y badil, igua pang sarong batuta puede man ipaputok, he! he! he!

*****

Nagpoon na an giyera kan mga contratista sa magkaibong na lado nin politica.

Sabi kan mga tabilan, nadaog daa an mga piniling contratista ni Cong Yoloyo sa nacaagui pa sanang bidding sa DPWH.

Dae daa nakumbinsi an mga kalaban caini na magpabakal, caya nagburosohan sa bidding. Natural gana an sanay magpugol nin hinangos, he! he! he!

Caya daa an gigibohon man kan mga binasbasan kan congresista, magboso man sa mga pabidding sa capitolyo, he! he! he!

Ini man an masakit sa bag-ong tukaw sa distrito, imbes na maghanap nin kaalyado, kalaban an pigakua.

Cotana bago pa man magtocaw sa puesto, nakihoron-horon na sa ibang lider kan provincia tanganing plantsado an mga proyecto.

Anas man mga contratista an satong mga politico, pati na an saendang mga alalay, ta puro man gusto mabawi an pinanartag kan eleksyon.

Kung bakong marinas an barangaan, natural iguang mahinanakit, mapilit na makakua minsan sa hababang presyo.

Kung sabagay, alisto man daa magbuso an ERR Construction kan panahon ni Cong Saryo, he! he! he!

*****

Posibleng ngonian na school year, kung maapura an Congreso, mapoon na mag-ROTC an mga estudyante sa senior high school.

Kan panahon kan diktador, apat na semester an ROTC, Military Science I hanggan IV, kasabay sa regular na mga subject sa primerong duwang taon nin kolehiyo.

An problema man sana caidto, sayang an oras kan mga estudyante sa cabangang aldaw nin Simba.

Maamay pagmata ta tibaad maleyt. Kung dae ka pa nakaahit, lalabnoton an saimong barbas kan platoon leader.

Suro-semanang martsa sa init nin aldaw, pag-abot nin alas nueve y media, mamirindal nin sandwich y softdrink kan caterer na kontak kan mga opisyal.

Habang gakaon, maanuncio an mga opisyal na igua na naman nin natigbak na soldados sa Mindanao. Maparibot nin kahangan para sa abuloy, na an suspetsa kan cadaclan dae man nakaabot sa gadan kungi pigabaranga kan mga buhay, he! he! he!

Pakatapos kan duwang taon, mamartsa sa Camp Aguinaldo y maparehistro bilang reservist sa AFP.

Igua man sigurong nanud-an sa pagmartsa, pero hanggan duman sana….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: