ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Mga caterer sa junta directiva nin Dificelco

Dae na palan ning pandemya sa COVID-19 diyan sa Philippine Ports Authority (PPA).

Nag-gurumod-gumod an mga taga-Provincial Health Ofifce kan nacaaguing semana ta siningil na daa an saendang vehiculo nin entrance fee kan sinda magtagbo kan mga bakuna na pinadara kan DOH.

An pagcaisi kan mga taga-PHO dae pa man hinari an state of calamity sa enterong nasyon caya nabigla sinda kan magsingil an PPA.

Grabe siguro an pangaipo sa cuarta kan agenciang ini, lalo na ta milyon-milyon an mga proyectong pigapondohan, caya minsan sinsilyong bayad sa ambulanciang galago sa pier hahagadon.

Hapoton ta daw kung pilang milyon an pigagastos diyan sa pagsugpon sa pier nin Virac.

Imbestigaran ta man daw kung ngata an saro sa boyang gailap-ilap diyan sa dagat kan Cabugao Bay naputol an cadena y adyan na ngani nakatambak sa gilid kan pier.

Labing ocho milyones an binayad kan PPA sa cada boyang ini na kinahang kan 2021.

Pano daw napatod an kableng nakakonektar sa irarom kan dagat na dae man nin uminaging makusog na bagyo?

*****

Daeng kwalipikadong kandidato na nagsumitir nin COC para sa eleksyon nin director sa Dificelco duman sa Baras kan Sabado, Hunyo 25.

Caya pasensya naman an mga Barasnon ta sagcod ngonian magpoon kan 2018, dae sindang representasyon sa junta directiva kan cooperativa.

Igua man daa cotanang nag-ansyas na maglansar nin candidatura alagad nag-atras ta sarong vez sana naka-atender sa Annual General Membership Meeting (AGMM).

Daeng AGMM kan 2020 y 2021 caya an basehan sana kan attendance magpoon 2017 sagcod 2019.

Puede cotana kasohan an Dificelco y NEA ta sa palisiyang ini, dae puedeng magkandidato an mga consumidor na naging miembros kan 2020 hanggan 2021.

Bako man sana kan mga consumidor na kinansel kan NEA an mga AGMM kan mga taon na ini dahil sa pandemya.

Iyo ini an kalaen na epekto kan kapagbootan kan mga director na iparibot sa gabos na distrito an AGMM ta soboot daa makaatender man an mga taga-Norte.

Alagad an tunay daang rason iyo na kung sisay an director duman sa host na distrito, iyo an magiging caterer kan AGMM.

Dacula man talaga an deligencia sa pagpacaon nin pangodto y duwang isnak sa halos tres mil na tawo.

Kung dos cientos cada tawo harimbawa an gastos, seis cientos pesos an halaga kan contrata.

Makaganancia ka na nin cabanga, igua an director nin tres cientos mil, dae pa cabale an tada sa mga caldero, he! he! he!

Kung harimbawang mga toltol man an macalaog sa seminal na eleksyon, gibohon na cotana permanenteng

nasa Virac an AGMM tanganing mas dacul pa an makaatender.

Ta kung iribot man siempre sa Gigmoto, Payo, Bagamanoc y kung saen, an makaabot sana iyo itong an habol an papremyo sa raffle pati na an mga sinugo kan companya nin corriente y mga politico na iyo an magcandidato sa masunod na eleksyon.

*****

Ngonian na ultimong duwang aldaw nin Hunyo, cadaclan na mga elegidong opisyales sa Isla Maogma maasumir kan saendang mga puesto sa local na govierno.

Natural, an mga alalay pati na an mga ward leader gariwoy-riwoy na naman sa handa kan saendang mga amo.

Magluway-luway man kamo, ta tubis na an mga bolsa kan mga nagcandidato.

Matipon-tipon man ngona an mga nanaltag….

*****

Segun sa mga Marites sa capitolyo, cadacul na daang kaso nin HFMD sa Isla Maogma caya lang baguing dae nacaisi an mga taga-municipio.

Duman ngani daa sa sarong daculang barangay nin Virac, igua nang nahiling na kaso an RHU tolo o duwang bulan na an nacaagui.

Alagad baguing dae naireport sa DOH base sa reglamento na an gabos na notifiable disease ipaisi sa autoridad.

Herac man kan mga aqui na edad cinco anyos pababa na nagkahelang nin HFMD dahil sa kapabayaan kan satong mga RHU.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: