burabod | efren ETASOR sorra:

BIBLIA SA LENGGUAHENG VIRACNON

dai paghona-honaon

na magkaigwa ning biblia

sa lengguaheng viracnon

 

uya na –

 

ANG MAYAD NA BALITA

Bag-ong Tipan

 

Viracnon.                   +Catholic Edition

 

ang katuyuhan –

masabutan ang Tataramon ning Dios

ning mga Viracnon, sagcod

ning mga catandunganon

 

sabi kang publisher, ang

Philippine Bible Society –

 

“ang teksto na piggamit uya

dai ning kaibang mga doctrinang

kauyon sa salong grupo o relihiyon”

 

kauumok talaga!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d