ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Daeng camogtacan na mga director?

Natapos pa sana ang primerong eleksyon sa Dificelco duman sa distrito nin San Miguel.

Dinaog an nakatukaw na si Director Marilyn Robles, na tinukalan an saiyang agom kan 2017 kan ini magretiro.

An matukaw saro man na retirado, alagad bakong maestra kundi dating empleyado nin cooperativa.

Tolo pa an tutukalan na mga incumbent: si Director Boy Vargas kan Bato, si Director Obet Aquino kan Viga, Panganiban y Bagamanoc, asin si Director Arsenia Bernacer kan Caramoran-Pandan.

Si Dir. Obet awat na man sa BOD mantang si Bernacer na dating capitan kan 2017 pa sana.

Si Dir. Boy an pinakahalawig nang nagtukaw sa junta directiva, magpoon pa kan 2007 bago siya nadiskwalipika kan 2013, nakabarik kan 2016, kaya doseng taon nang patukaw-tukaw sa board.

Kung sa elementarya, graduado na cotana sa K-to-12, he! he! he!

Alagad, baging daeng toltol (maimo) na kalaban an retiradong empleyado kan provincial agriculture office.

Segun sa mga tahodan sa politica, nagpoon na naman makialam sa eleksyon nin Dificelco an mga dipungalan, lalo na an mga iguang interes sa transaksyon sa cooperativa.

Dae na ini nahari magpoon na manaltag nin sigarilyo y veinte pesos si Ribong kan ini magcandidato sa Virac bilang director.

Kan mga nakaaguing mga taon, bago pa magpandemya, hayagan an suporta kan sarong companya pati na an mga politico sa mga candidato sa distrito.

Dae man maginibo an mga votante na mga retiradong mga maestra y empleyado man dana an gainteres sa puesto.

Habo an mga propesyunal y mga madunong na cotana mapakinabangan sa diskusyon teknikal sa corriente.

Sabi ngani kan sarong naging director, dae man daang toltol na naambag an cadaclan kan mga retirado sa mga board meeting.

Sayang sana an pigabayad na cuarta y pigabahog na pagcaon sa mga ini, kabali na an libreng estar y pamasahe sa mga miting sa Maynilang kayganda.

An hagadon cotana kan mga miembros consumidores iyo na uya na sa Virac gibohon an taon-taon na assemblia tanganing an cadaclan sa saenda makaatender y magdacul an tawong makainteres na magcandidato.

*****

Dae palan daang parada diyan sa pagselebrar kan kapiyestahan nin Bato.

Mainit daa an panahon, tibaad magkadirismayo an mga taga-Bato Alisto, he! he! he!

Puede man cotana magparada, alagad magsarakay an mga tawo sa mga airconditioned na carruajeng pagsadiri ni alcalde Juan, bise alcalde Roy, mga consejal, pati na an mga sasakyan ni cong Yoloyo.

An importante sana maggamit nin face mask, maski na sa pamiyesta, ta uminabot na naman sa pito an kaso nin COVID-19 sa Isla Maogma.

An gustong sabihon, posible na naman na maglangkaw ini sa mga masunod na aldaw, lalo na ta baging dae nang COVID sa saod, sa mga barangay asin mga pagtiripon sa harong.

Caya kung manginaon, gamiton an face mask habang gahakbot nin humba, dnuguan, morcon, caldereta y tinoktok.

Maghanap nin paikrupan asin duman harion an face mask, saka maghabhab nin pahingorag.

Mas magayon sa medyo tago-tago, tanganing daeng makaheling kung ipatos mo sa silopin an tada, he! he! he!

*****

Iguang reclamo an mga ciudadano y motorista sa municipio nin Virac.

Segun sa saenda, magpoon daang maderota si alcalde Posoy, dae na daa pinailaw an mga streetlight sa highway magpoon sa Gogon hanggan Bigaa.

Delicado an bagay na ini para sa mga motorista ta dacula an posibilidad na makarigis nin bagay na dae nahiling.

 

Saro na an bag-ong director na naelegir

 

Daing camogtacan na mga director

Pulis person of interest sa Eubra murder

Bato fiesta daing parada

Streetlights magpoon Gopgon hanggan Bigaa, dai na naglaad magpoon madaog si Posoy

Kulang na an namakal sa mall, sarong bulan matapos an eleksyon

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: