ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Sa gabos daang mga votante, ang magcapirang mga taga-San Miguel an masuwerte.

Nagtao daa nin mil quinientos cada voto an consejal, binalosan ni alcalde nin dos mil, patungan pa man nin sanribo cada ni Tony, bago pinusakan ni dagdag man na sanribo ni Jun maagahon nin eleksyon.

Idagdag an mga pambubod kan mga bise mayor pati na an mga kandidatong kagawad tapos an mil seis nin Bagong Timpla, pati an siete mil ni Yoloyo, dae pa kabale an cuarta y panaong sabon kan mga PBM, dae daa mahababa sa siete mil pesos an nakuang gratipikasyon kan cada votante duman.

Hayahay an mga taga-San Miguel, minsan pa dae manghag-ot nin duwang semana, he! he! he!

Herac man kan nanggana y nadaog, parehong nagulpi sa pagkurukay, he! he! he!

Sa saday na banwang ini, 11,870 an mga votante. Kung otsenta y cinco porciento an gavoto, poco mas o menos dies mil an votanteng nagparticipar sa eleksyon.

Medyo tama an karkula ta an voto ni Camano 5,392 contra sa 4,379 ni Teves.

Entonces, kung sa voto sana ninda an basehan, nakagastos an alcalde nin P16 million mantang si Teves nakapaluwas nin halos P11 million.

Dae pa dindi cabale an gastos sa campanya, magpoon sa krudo y gasolina, tarpaulin, panao sa mga ga solocit, pambakal nin inumon o pangmaskada, asin panueldo sa mga paracampanya.

Kung pano ini babawion kan nadaog, lalo na kung dai nang hanapbuhay o trabaho, dapat man na isipon kan mga votante.

Mayad an nanggana ta igua pang makuahan, lalo na ta contratista an alcalde.

Sa itaas, an tinarget daang votante kan Bagong Timpla uminabot sa ciento ciencuenta mil, caya an gastos sa panao nin gratipikasyon P240 million.

Natural sa panao sana ini, tibaad maabot pa nin P300 million kung kukuwentahon an ibang gastos magpoon pa kan sinda mag-file kan saendang COC.

Si Congressman-elect Yoloyo, kung 120,000 an tinarget na votante sa P700 cada, guminastos man ini nin

P84 million.

Batid na an mga ini kung pano babawion an ginastos ta natawan na nin permiso kan constituentes, he! he! he!

Kaiba na an Virac na labing treinta milyones an gastos kan nanggana, tibaad sarong bilyon an ibinuhos kan mga candidato kan nacaaguing campanya y vorotohan.

Sa mga nagcandidatong congressman, si ex-cong Cesar y Atorni Puting Buhok sana an dae nanaltag, alagad an retiradong abogado nin DPWH an pinakamaogmang daog sa gabos. Atang kulang an gastos sa campanya, tibaad nakagolpi pa sa donasyon, he! he! he! Baging siya sana an candidatong dae nangitom, dae pa nagniwang, he! he! he!

*****

Iguang osipon na totoo daang iguang mga flying voter hari sa Virac an nagvoto diyan sa San Miguel.

Segun sa chismis, kinua daa an mga solterito kabangguihon nin Simba bago mag-eleksyon y nakaparibod an mga ini pagkaaga na pakatapos magvoto sa sarong barangay na harani sa langit.

Dati nang inosip an bagay na ini kan garehistro pa nin mga bag-ong votante. Binayadan daa nin aquinientos an mga nagrehistrong taga-Virac bilang votante sa barangay na harani sa langit.

Kung pira man an gratipikasyon na tinao kan candidato o uminabot man nin pilang tawo an mga flying voter dae ta isi sa ngonian.

Kung pano man an mga ini nakarehistro sa San Miguel minsan sa Virac an residencia, tibaad Comelec an nakaisi. Nagvoto pa ngani daa an mga ini sa Virac matapos magvoto sa San Miguel.

Ini an ciertong nakaguda, he! he! he!

*****

Nagpasensiya sa carne an mga parabakal sa saod nin Virac pakatapos nin eleksyon.

Dae daang naglawod, namanwit o namana ta puro pa maimo, he! he! he!

Caya an mga dae puede magcaon nin carneng orig o carbaw, pasensiya sa tilapia, bangus, badi, gulay, manoc y sogoc.

Kung igua man na nadaling surahan y iba pang paboritiong sila, dae na nakaabot sa saod ta pinulutan sa beer, he! he! he!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: