burabod | efren ETASOR sorra:

ANG BÂHAW

masdi ngani ang bâhaw

baging princesang nakadulag

sa torreng-bato nyang kulungan

kaya dahil sa sainyang katalingkasan

ang gabos na kapaributan

ga sarayaw sa grabing kaugmahan

 

atâ bayâ dang’ga ang harâhâ

kang mga ga sarapo sainya

biyong ga uruktoy, kayâ

maski saen na sana nakatarapsik

 

dang’ga man ang palakpakan

kang manglaen-laen na dahon

magdalacura, magsaladatuy

magbilogon, magharaban’on

magbierde, maggiyaw

 

maski su gurang nang manaro

na nakatugpô sa arintitî ning kahoy

baging iyo na lugod ang maestro

kang orkestra ning mga gamgam

na minatanyog sa kasarugan

 

salubaku, engrandeng celebrasyon

tunay na kafiestahan ning natura

na dai dapat pakialaman

ning sisay man

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: