burabod | efren ETASOR sorra:

MAGDASAL KITA

nakikimahelak kami….

 

San Miguel Arkangel, Patron ning Ukraine,

Please lead the troops of Ukraine

sa paghampang kang mga kalaban

 

Mahal na Inang Santa Maria,

Sangkubi man tabi kang saimong pagkahilak

ang mga tawo duman, lalo na a ng mga aki,

mga gurang, mga maluya

 

DIOS KO, DIOS KO, DIOS KO!

 

Ipaheling mo tabi sainda

ang kibrat kang Saimong Kapangyarihan

tanganing matapos na ang gierra duman

dangan magkaigwa ning katoninongan

sa bilog na kinaban….

 

A m e n !

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: