ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Daeng ilimoan sa pagtaya sa bulang?

Sa mga maabot na aldaw, mabarik na an mga politicong nagdurulag paluwas sa Isla Maogma bago pa man mag Pasko.

Mapadagos na naman an saendang mga actividad sa barangay asin municipio, pagpamiting sa mga ward leader, pagpamidbid kan mga bag-ong pandok, y paghengoha na an saendang mga nakuang mga tawo puede pagkatiwaraan kan saendang tinipon na cuarta sa Mayo 9, 2022.

Tutal, pirmado na man an badyet kan gobyerno nasyonal, puede na man sigurong magparibod sa isla si Manoy Hec y mag-atender na sana sa sesyon kan Kongreso on-line.

Sige an karanap kan tolong kalaban na gustong agawon an saiyang tocawan. An dating nacatocaw nanartag na nin kalendaryong pinano kan saiyang nahaman kan siyam na taon kan saiyang pangobra, ay sala, panocawan sa puesto.

Si dating alcalde Leo naubos na yata an pagribot sa onceng banwaan y kan ultimong mga aldaw kan nacaaguing taon, inibahan ni alcalde Posoy sa miting kan mga magiging lider niya sa Virac.

Si atorni Puting Buhok dinara na man an mga caipuhan niya sa campanya: mga trompa, sound system, y trak na kakargahan kan mga ini pati siguro mga masayaw-sayaw na mga salampati, he! he! he!

*****

Kung nakaribot kan nin banwa, lalo na sa Virac, kan mga huring aldaw nin 2021, puede nang sabihon na New Normal na an panahon.

Dae nang physical distancing sa mga tindahan, sa mga pila, sa mga nagsurusuan sa kung saen na lugar. An magayon sana ta an cadaclan, iguang face mask.

Naparano an mga beach resort, an mga pampublicong baybayon y ibang karigosan kan enot an aldaw nin 2022.

Natural daeng mga mask an mga nangarigos pati an mga nagkaraon asin nag-irinom.

Kung iguang makamati nin mga sintomas nin Covid sa mga ini, dacula an posibilidad na dae na ini mapaisi sa mga autoridad.

Makulong na sana sa harong tanganing dae na ipa-report sa isolation o quarantine facility, lalo na kung bakunado na an mga tinamaan.

Mapadara sana ini sa ospital kung naglala na an kundisyon lalo na kung bako pa man bakunado.

Caya ngani inaapodan pa man kan gobyerno an gabos na magsunod sa mga patakaran sa pag-iwas sa coronavirus.

Nasa Bicol na an soboot mas nakaolakit na Omicron variant.

Sarong oras sanang viaje sa bangkang demotor an caipuhan tanganing makabaryo an birus hale sa Camarines Sur papuntang Catanduanes.

Panahon na naman na maging alerto an gobyerno provincial, mga municipio y barangay sa pagbantay sa mga maabot na bisita.

*****

Naghagad palan nin special session si alcalde Posoy sa consejo municipal tanganing tocaron an pagpadagos kan burulang sa Virac.

Segun sa mga chismoso, nagsurat na daa an municipal health officer na dae sinda contra sa pagbarik nin mga sultada asin derby base sa Alert Level 2.

An gusto sanang mangyari ni Dr. Joson iyo na masunod an 50% venue capacity, face masks y physical distancing sa mga bakunadong parabulang y mga empleyado kan bulangan.

Saro pa, dapat daa dae nang pustahan gamit an sihong, kundi cellphone an gagamiton sa pagtaya. Bawal an pagtaya o pagbayad nin imo.

Baging masakit na isipon kung pano mataya na dae gagamiton an kimot. Pano man daw mabawas nin plasada an bulangan? Pano kung daeng Gcash account an mga parabulang? Natural pirming iguang tunay na cuarta na invuelto.

Segun sa osipon, sinayumahan daa ni bise alcalde Arlynn Arcilla an hagad ni alcalde ta bako man nasa Sanggunian an poder sa pag-resume kan burulang kundi nasa oficina mismo ni alcalde Posoy.

May punto si bise alcalde.

Bako man an consejo an nagpatonong kan burulang kundi an gobyerno nasyonal sa paagui kan IATF.

Ngonian na pigatugotan na sa Alert Level 2 an burulang, nasa poder kan local na gobyerno, na pinamamayuhan ni Posoy an desisyon na ibarik an mga sultada y derby.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: