MAOGMANG BUHAY?!

duwang amâ ang naghanap
ning maogmang buhay

si cardong ambisyoso
si pamboy na maestro

magarbong buhay gusto ni cardo
kayamanan ang laog kang puso

simpleng buhay para ki pamboy
contentado sya sa pag tuturô

apesar kang halangkaw na sweldo
binayaan, nag abroad pa si cardo
dolyar ang nakapa ugma sa puso

si pamboy padagos ang pahigos
turuwang-tuwang ta talagang ga tilios
buda masarig ang pagtubod sa mahal na Dios

pakarihis ning halawig na panahon…..

nagburagan si cardo buda agom
duwa sana sa limang aki ang nakatapos
su saro nalulong pa sa droga

ang familia ni pamboy naman
nakatapos sa colegio su limang aki
scholar su duwa, self-suporting su tulo
maogmang magurang si.pamboy mag agom

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: