Isip Isipon Ta qui Tang Tacio:

Magtipon na nin alak an mga paraigtok

Valido an obserbasyon kan mga ciudadanong pakialamero na dae na dapat pagparahigpitan an mga gaarabot na viajero hareng Maynilang kayganda asin iba pang lugar.

Siring ngani sa bag-ong reglamento na ilinuwas ni Gob Boboy sa paglaog kan mga ini, an importante sana igua sindang negatibong RT-PCR test result asin magcapira pang dokumento.

Masqui ngani palan mga nag-positive sa antigen test sa pier ka Tabaco, puede nang palaogon basta naka-separar sa barko y susunduon kan mga municipio para mag-quarantine.

Ngonian, an dapat daang reparohon kan mga nanunungdan magpoon sa capitan hanggan sa alcalde y giobernador iyo an hiwas kan mga tawong dati nang nasa isla.

An cadaclan caini dae man gasunod sa mga reglamento kan MGCQ: an mga gurang asin mga aqui sige an ruluwas, iguang mga handaan sa kasal, bunyag, katapusan asin compleanyo, y pano an mga beach resorts.

Magpoon pa na kan sarong bulan, sige na an langkaw kan mga bag-ong kaso nin Covid, lalo na sa Virac, San Andres, Caramoran y Bato.

Bako na man ining mga hari sa Maynilang kayganda kundi mga naolakitan kan mga dati nang nagkahelang.

Alagad sagcod daa ngonian, dae pa gakaoroyon an mga doktor kan capitolyo kung talagang local transmission ini.

Madari man sana cotanang saboton an bagay na ini. Kung an nagkahelang nin Covid dae man nagviaje haring ibang lugar, sa islang maogma niya nakua an birus.

Ini man an masakit sa mga sobrang dunong, lalo na kung nakakua na nin poder o nakatukaw na sa trono.

Paororagan nin discutir, paharalawigan nin ihi, pwe!

*****

Sa Hueves na palan daa mapili an Board of Regents kan bag-ong presidente kan CatSU sa paagui nin online meeting.

Sa ngonian, masakit maghula kung sisay an magana hanggan dae nakavoto an mga miembros.

Anom man sana an caipuhan na makua sa sampulong miembro tanganing dae na makamitir an chairman.

Igua na ngani daang nagbilang kan anom na ini, na cadaclan iyo an mga local na miembro kan BOR.

Dati na daang duwa an kapot nin dating congresista, saro na kapot nin alcalde, asin duwa na kagurubay kan agom nin candidato.

An pang-anom mahari sa lima pang miembros: si Cong Hector, atorni Gabionza, an mga director kan NEDA y DOST, y si OIC Bernal. Makavoto sana an chairman na si CHED Commissioner Darilag kung patas an voto sa board.

Igua ngani daang osipon na an mga local na regent, inimbitaran na nin sarong candidato para mangarigos sa beach resort nin parapautang duman sa Igang. Igua pa ngani daang naglarga sa ibong tanganing haryawon an duwang amo nin DOST y NEDA

Kung totoo an mga osipon na ini, bahala na an mga personaheng invuelto.

An hagad kan gabos sa CatSU matapos na an halawig na drama sa presidency, magpoon pa kan sikadan paluwas nin poderosong politico an dating presidente.

Ini tangani man na tawan na nin kapahingaloan (bakong sa buhay) si OIC Bernal na kapot pa an pagka-OIC nin sarong unibersidad sa Daet, afuera kan pagiging CHED director.

Bako man na Superman si OIC, caya ngani tinablan nin Covid sa kaburo-viaje sa tolong oficina.

*****

Por sobre sa nagdadacul na kaso nin Covid sa Virac, igua na palan nin mga recomendasyon an RHU qui alcalde Posoy tanganing dae na maglakop an birus.

Segun sa mga nacaisi, sinabi na daa kan mga doctor na mag-lockdown an BDO dahil sa nagadan na empleyado y mga nagging positibo sa coronavirus.

Alagad, dae man daa ini tinugotan ni alcalde ta saro man sana an branch kan BDO sa isla y dacul na negosyante pati na mga residentes an nakadepende an transaksyon sa bangko.

Ngonian, pina-isipan pa daa kan municipal IATF kung dapat nang ibawal an irinuman, handaan sa piyesta, kasal, katapusan o compleanyo, sagcod an pagcarigos sa dagat, salog o ba-haw.

Kung irinuman man sana an hahanapon kan autoridad, mapano an mga carcel kan PNP y BJMP kung dadarakupon an mga paraigtok, cabali na siguro si alcalde Posoy, he! he! he!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: