Mga huringhuding sa 2022

Dapat na man sigurong panamiton nin castigo an ibang abusadong traysikel drayber, lalo na an mga gapasakay nin sobra sa sarong pasahero, alagad pamasahe nin COVID ang singil sa cada saro.

Grabe na an reclamo kan mga ciudadano, lalo na sa kahadean ni alcalde Posoy.

Cotana matawan nin penalidad an mga abusadong ini na gabalga sa temporaryong taripa sa pamasahe. Igua man sigurong nakasurat sa ley na kapadusahan sa dae masunod sa taripa. Magayon na marepaso kan alcalde, lalo na ta an hanap nin tawo an pagpasunod sa ley ta siya sarong abogado.

Saro pa, nagreclamo si Reverendo Padre Juan Lizaso matapos siyang bayaan kan saiyang sinakyan na traysikel kan Deciembre 31, nadara pa an aluminium niyang sugkod.

Hinubon daa ni Mamo an saiyang carruaje sa car wash ni ex-Kagawad Tolledo diyan sa may CNHS alas siete nin aga asin nagsakay sa yellow tricycle paparibod sa harong sa SIV.

Pag-lampas sa saday na gasolinahan ni Tariman, pinatonong niya an traysikel sa gilid para magbakal nin pamahawan na pandesal. Alagad pagbaryo niya sa kalsada, wara na an traysikel, ni dae na naghalat kan bayad.

Dae man naaksyonan kan pulis an saiyang reclamo ta naringaw niyang hilingon an numero can traysikel.

An istoryang ini binalangibog na sa magcapirang programa sa radio sa Virac alagad sagcod kan Lunes dae pang nagbotwang traysikel drayber.

Posibleng an abusadong drayber na ini dae gasimba sa cathedral o caya talagang daeng pagrespeto sa pasahero, lalo na ta senior citizen na an padi.

Caya kung sisay man tabi an nakaheling sa sarong traysikel drayber na iguang bitbit na aluminium na sugkod kan Dec. 31, 2020, tabi man paisihon an Virac police station.

*****

Paapudon palan daa kan Office of the Presidential Adviser on Bicol Affairs (OPABA) duman sa Naga City an OIC kan Catanduanes State University asin an mga miembros kan Bids & Awards Committee (BAC) sa maabot na semana.

Segun sa informante, igua daang contratistang nagreclamo sa pa-bidding kan mga proyecto sa laog kan unibersidad. Dae man nin itinaong impormasyon kung ano an reclamo o kung sisay an reclamador.

Kung an reclamador dae natawan nin proyecto o caya hinagadan nin for-the-boys, dae ta isi. Halaton ta na sana kung ano an paghoronan duman sa Naga…

*****

Gagurumodgumod na naman daa an magcapirang alcalde sa pagtaltag nin capitolyo kan yero asin materyales hari sa additional calamity fund.

Segun sa mga chismoso, nakadiscutir na pati daa sa lengguaheng Ingles an sarong alcalde matapos na magpaboyong dahil sa problemang ini.

An gusto daa kan mga maculog an boot, ipaagui sa municipio an mga gamit tanganing sinda an mataltag.

Alagad, sabi man kan mga taga-capitolyo, an binakal na yero, pako asin iba pa hari sa pondo nin probinsiya, caya an dapat na mataltag iyo an personajes kan capitolyo ta kargo ninda ini.

Saro pa, masakit daang ipaagui sa municipio an mga materyales, ta tibaad pagtaltag naman ni mayor, dae na maunabi an pangaran kan gobernador o probinsiya, he! he! he!

Cotana, hanapan man kan mga capitan del baryo an mga alcalde kung ano an ginibo sa dagdag na calamity fund, kung binakal nin mga equipaje na halangkaw an deligencia.

*****

Dae pa ngani natapos an 2020, igua nang nagluwas na osipon manongod sa 2022.

Haman na daa an linyada kan tolong hade nin politica sa isla – si Gob Cua, Cong Hector y Cong Bong – para sa East district kan Sangguniang Panlalawigan.

Sa apat na incumbent, duwa an mapahingalo ngona: si PBM Bolotoy Templonuevo kan Bato y PBM Arnel Turado kan Gigmoto.

Segun sa mga tabilan, saro daa sa idagdag na kaibahan ninda PBM Obet Fernandez y PBM Edwin Tanael iyo si Alex Teves na madari na daang magretiro sa DAR asin si dating ex-officio PBM Toho Velchez.

Imbes daang ini an magdalagan na alcalde sa San Miguel na iyo an osipon lalo na kan magtaltag ini nin relief y mangenotan sa paglimpya sa banwa kan ati ni Rolly, an tugang daa ni Alex na si consejal Tony an malaban qui alcalde Camano.

Si Bolotoy mavuelta sa Bato y kung ano an dadalaganan dae pa nacierto. An osipon daa gustong bakalon an pagcandidato ni Bise Mayor Boroy alagad an suspetsa kan cadaclan pagkamayor an ambisyon caini.

Si PBM Turado posible daang magin campaign manager kan saiyang tugang na madalagan bilang bise mayor sa Gigmoto, o caya mayor kung lalong mahayblad si alcalde Tayam.

Sa bise gobernador, dae pang noticia kung kakanghan nin kalaban si Shy alagad igua nang nagluwas na huringhuding na saro daang atorni sa Bato na maputi na an buhok an interesado sa posisyon.

Kung makaluwas ini, duwa sana an puedeng mangyari: karasuhan caini an mga parahabas sa capitolyo o maging saro man ini sa mga taga-SP na parapabakal nin proyecto sa contratista, he! he! he!

Sa itaas, iguang posibilidad na palugaran ni Gob Boboy an tugang na si Bos Te, na magraduar bilang alcalde nin Calolbon.

Si Bise Mayor Leo daa an masalida, alagad tibaad daang kalabanon ni dating alcalde Doc Aly y saro pang contratista.

Ta dae man daa puedeng daing gibo an gobernador, tibaad daa magbaba ini sa pagca-alcalde nin Virac.

Kung mangyari ini, dae nang rematch an laban ni Uncle Sam y Posoy ta sa bise mayor na mababa an dating alcalde.

Alagad, baguing masakit ini mangyari ta lo mismong familia kan gobernador, habo na ini magin alcalde sa Virac. An cadaclan man daang capitan na kaalyado ni Samuel, habo man na siya an magpahunod sa pagca-mayor.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: