Nameste an mga orig

Labi na daang treintang orig an natigbak sa Isla Maogma dahil sa dae pa naisihan na helang.
Segun sa mga nacaisi, posibleng doble pa an bilang kan mga napeste ta an iba daang mga gaataman dagos na dinodo an saendang mga orig kan mareparong igua na man nin namate an saendang mga alaga.

Ini daa an rason kun ngata nagpaapod nin emergency meeting an Provincial African Swine Fever Task Force kan nacaaguing semana.

Pinadara na daa an mga kinuang specimen sa mga natigbak na orig duman sa laboratoryo sa ibong tanganing macierto kung anong claseng peste an galakop sa Isla Maogma.

Sabi kan ibang mga paraataman, baging bako man daang ASF ta dae man kan senyales na namulang mga burik-butik sa panit kan mga iridong orig.

An hapot daa kan mga ciudadano, kung talagang bawal na maglaog sa isla an orig hare sa Albay, Sorsogon, CamSur y CamNorte, ngata ta sige pa an abot kan mga orig karga kan mga trak na gasakay sa ferry.

Pano daa masiguro na an mga ini daeng darang ASF o ibang helang tanganing magin tranquilo man an isip kan mga masiba sa adobo y humba.

Sabi ngani kan mga parabakal sa saod, an cadaclan na pigabono y pinapabakal sa mercado ngonian mga gurang nang orig ta mahib-og na an mga panit.

Igua na ngani daang nagribod nin carneng binakalan ta bagi daang dae na mayuta, he! he! he!
Kun siring, inaapodan an mga honorablend consejal nin Virac y iba pang banwaan na magpasar nin ordinansa na an gabos na orig, pinamundag man sa Isla Maogma o maabot sa lantsa, dapat iguang birth certificate tanganing siguradong mga aqui pa.

Dapat man sigurong ipaskel sa tindahan kung pirang bulan o taon na an binonong orig ta bahala na an parabakal kung gusto niyang carneng baging tsinelas ning Tanstep, he! he! he!
*****

Dagos man siempre an nakaugalian na Misa de Aguinaldo na gigibohon magpoon Dec. 16 hanggan 24 sa oras na alas cuatro nin aga.

Ini minsan nagcaoroyag an magcapirang simbahan dahel sa bagyong Rolly.

Ipadagos man siempre an midnight Mass pero mapoon ini alas nueve na nin banggui sa fecha 24 y 31. Kung abuton nin duwang oras an sermon, puedeng matapos man nin matanga, he! he! he!
Sa catedral nin Virac, nadagdagan na nin diit an capacidad caini ta apat nang tawo an cada tocawan, bakong arog caito na duwa o tolo sana.

Alagad ciertong pagpoon kan misa-misa, pano an mga simbahan caya magcacanigong magdara an mga lamawon nin sadiri nindang tocawan ta kun dae, rarayumahon sinda sa pagtindog.

Iaabisohan man an mga soltero y daraga na an tuyo sa pagpasimbahan bako na magdangog sa mga tataramon nin Diyos kundi an maghanap nin kaburobakdol o maki-holding hands.

Dae na kamo maglaog sa simbahan ta iimponer an physical distancing. Sisitsitan kan kan mga bantay kung makitaning ka.

Mas magayon duman na kamo sa luwas sa may kudal o caya sa luwas nin simbahan, lalo na ta dae pang mga ilaw an poste, tanganing malugaran an pagtentar saindo ni Satanas.
*****

Dacul an bawal ngonian na pagselebrar kan Kapaskuhan.

Bawal an magtiripon nin sobra sa sampulong tawo, caya an mga familiang daracula, tibaad hapitan nin pulis kung magharampangan sa Dec. 24.

Atang bawal na an paputok, binawal na man an paggamit nin mga torotot. An puede sana maggamit nin torotot iyo an mga propesyunal na musikero, lalo na kung mahatod nin tigbak sa sementeryo.

Ibawal man daa an pag-videoke, caya an hayahay an mga gustong magkaturog nin amay. An mga gustong maghunat kan saendang mga dila, puedeng makiiwal na sana sa saendang mga agom o duman na sana magkanta sa laog kan kubeta.

Siguradong ibawal man kan local na gobyerno an pagribot kan mga kaakian tanganing maki-caroling ta tibaad bakong sinsilyo kundi virus an saendang maresibe sa mga harong-harong.

Kulang an pinakikrismas para ibakal nin bolong….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d