ANG DAAN NA PAROL

sarong daan na parol
ang tinayud ko sa kahoy
sa atubangan ning harong

nakapa-saringoy sa ga-aragi
ta pirmi ining ga sayaw
sa namumugtakan na hardin
na dating panu ning kaburakan
pero ta rinupigan
ning mga bagyong maisog

kapupung’aw pag minaabot ang banggi
ta piga tago ini ning kadurman
kang dai pang koriente

sarung banging pakadlum
nabigla ako sa natan’aw
mga t-U-n-T-u-n-B-a-L-a-G-o-N
baging mga saladatuy na ilaw
na ga ilap-ilap sa paribot
kaining parol na nakatayud sa kahoy

dangan kang magtingkarag
nanggilabo ako sa natan’aw
ang splendour ning firmamento
baging uran ning mga bitoon’
hare sa langit sagcod sa kinaban
na pinurnasan ning maisog na panahon

pagmate ko, biglang nagriwanag
baco sanang ang bilog na kapaributan
kundi ang sakong buhay man
dahil sa hararum na kaogmahan

Emmanuel! Emmanuel! Emmanuel!

mabalos sa macusog na mga bagyo
sa mga banging pakadlum
sa riwanag ning mga bitoon
sa mga tuntunbalagon

sagcod sa daan na parol

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: