Daeng camogtacan na viaje

Sayang an viaje ni Senador Francis Tolentino kan nacaaguing semana para cotana makidumamay sa mga binagyuhan sa Isla Maogma.

Segun sa mga nacaisi, an senador na nanobri pa nin eroplano dae man daang bitbit na ayuda para sa mga victima ni Rolly.

Pacalanding kan eroplano, nagribot-ribot tapos nakisabay sa DSWD sa pagtaltag nin asistencia. Libre na an sakay-sakay sa eroplano, nakisakay pa sa nanaltag, he! he! he!

Kung igua man ining pinanuga sa satong mga lideres, awat pang panahon an hahalaton bago siguro mahimsa. Sayang an pagtagbo sa airport, an pagbogtak nin mga pulis sa mga kalye tanganing sigurohon na dae maonong an senador na visita.

Caya mga tugang kong hanggang ngonian kulang pa an naresibeng relief, tandaanan tabi si Senador Francis Tolentino sa 2022…
*****

Ini man na chairman kan Philippine Red Cross na si Senador Dick Gordon daog pa an nangampanya kan magvuelta sa isla kan Simba.

Ginatos na tawo an naghalat saiya tanganing ipaduong an barkong Amazing Grace alagad dae nakaabot sa oras dahil sa interview sa telebisyon.

Inabutan lugod nin hunas an barko, dae nacaduong sa baybayon kan Cabcab.

Imbes man na sunodon an iskedyul kan pagvisita, duman na daa palan nagparatambay sa Mamay’s Place si Senador Dict tanganing makiistoryahan qui gobernador, magcapirang alcalde asin iba pa.
An marinas sana qui Gordon ta caeda abot, pirming iguang bitbit na tabang para sa isla.
*****

An gusto palan daa kan mga alcalde iyo na barangaon an donasyon na tinao kan Malacanang y manlaen-laen na opisyal y grupo sa capitolyo.

Sabi daa ni alcalde Juan kan Bato, barangaon sa onceng municipio ta bahala na man sinda kung papanohon ini. Dae na daa cotana ikinahang sa trust fund asin idiretso na sa mga municipio.

An gusto pa kan grupo, italtag na an gabos pang natatada na relief goods kan capitolyo asin ipaagui sa saenda.

Dae pa masabotan kung ngata habo nindang ipaagui sa trust fund an donasyon, mantang ini an kapagbootan kan ley manongod sa cash donations sa calamidad.

Cotana an asikasohon kan mga municipio an saendang sadiring relief operation y maghagad sana nin asistencia kan capitolyo kung kulang na. Bako man parareho an tama kan bagyo y lalo nang bakong pararehas an tinaltag na relief, ta igua na ngani daang barangay sa Bato na naka-quinceng round na nin taltag.

Kung mahagad an mga alcalde nin cuentas claras kan narecibeng ayuda kan capitolyo asin kung pinano ini, dapat man na gibohon man ninda ini tanganing clarado para sa gabos.

Diyan maheling kung arin nang banwa o barangay an nakadacul nang tabang y arin pang mga lugar an nakulangan.

Dagdagan pa nin toltol na imbentaryo kan mga natatada pang ayuda or relief goods tanganing ciertong maisihan kung pira pa an maabtan caini.
*****

Segun sa kapulisan kan Virac, gaabuso na daa an magcapirang drayber nin traysikel sa banwa.
Ta huring pinapalampas kan pulis an mga traysikel na bako nang saro kundi duwa, tolo o apat an sakay, an ginibo man daa kan mga drayber iyo na singilon an cada pasahero nin kaparehong bayad.

Kung cuarenta an pa-Calatagan, entonces sa apat siento sisenta an deligencia, puede na magcaon nin sinabawan sa turo-turo, he! he! he!

Duman nganin daa sa pier sa Calolbon, kung an sarong pasahero dati dos cientos an bayad kung mapahatod sa Virac, ngonian daa bako sanang saro an masakay kundi apat. Imbes na dos cientos, sanggatos n asana an cada saro. Nagbarato ngani, alagad doble man an ganancia kan drayber.

Magayon caini, habang nasa calamidad pa, huritan an mga traysikel drayber na dae magsamantala kan calamidad tanganing makasingil nin golpi.
*****

Uya na an Deciembreng mamundo. Daeng Christmas Cheers, mahubas na an relief, dae pang kuryente y tubig an iba…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: