Nakinabang ang mga buaya

Nagpatanid na an DTI sa gabos na mga saod, groceria, hardware store, water refilling station, LPG dealers asin mga wet market sa bilog na Isla Maogma na an enterong provincial nasa estado na nin calamidad. Automatikong nasa irarom na kita nin price control.

Entonces, an ley piga protegeran an mga consumidor sa mga establisimientong gatago nin paninda, sobra an patong sa dating presyo asin an pagkuromplotan tanganing makontrol an suplay.

Siring man, hanggan maging normal an viaje pa Manila, dapat man na patanidan an mga parabakal na limitaran an saendang pagbakal hanggan sana sa saendang immedietamenteng kaipuhan.

Marinas ini na bantayan an mga gusto makinabang nin sobra sa panahon na ini nin pagtios.

Igua na ngani diyan nin mga ga-violar kan ley. An pandesal, nagsaday na. An dating cinco pesos na monay, dinoble na an presyo. An dating dos pesos na hopia, ginibo nang cinco an pabakal, minsan dinakulaan pa nin diit.

Sa mga nagpapabakal man nin construction materials, igua man nin mga gapabakal na daeng resibo. Dae na man mareclamo an mga patrabakal ta an caipuhan makakua sinda nin pakong de paying, yero minsan substandard asin kahoy na pagkaminahal.

An mga parapabakal man nin tubig, pasakit man an pagpila. Cotana sa oras na ini nin krisis, dagdagan man an saendang oras nin operasyon, lalo na ta an saendang kinukuang tubig libre y hari man sana sa irarom nin daga.

Cotana, apurahon man kan VIWAD an pagpahingayad sa natambunan na intake tank sa Cauayan asin an nagkapurutol na tubo, lalo na ta nag-asegurar man si Cong Hector nin tabang hare sa DPWH.

An hagad kan cadaclan, bako sanang orden an ipaluwas kan DTI asin an local na gobyerno, kundi riboton an mga establisimiento asin helingon kung sinda minasunod sa price freeze.

An madakop, halean dagos nin lisensya asin an may sadiri igapos sa poste kan tulay sa ibaba habang gahalat kan masunod na bagyo…
*****

Nagdeclarar na nin State of Calamity an junta provincial matapos na irecomendar ini kan PDRRM Council por sobre sa tamang proseso.

Alagad, diyan daa sa Virac, nakadeclarar an consejo municipal nin estado nin calamidad minsan dae daa nagmiting an MDRRM Council.

An isinumitir sana daa pirmadong resolusyon kan council. Dae nin minutes of meeting ta dae man talagang pamiting na pinaapod an alcalde.

Rosnos sana man nin rosnos an mga nanunungdan, lalo na ta caipuhan na nindang magresponde sa mga nangangaipo nin pagcaon. Dacul pa man palan sa satong mga elegido ang born to sign, he! he! he!
*****

Sige an arabot kan mga politicong taga-ibang lugar, lalo na an mga iguang ambisyon magcandidato sa halangkaw na posisyon sa 2022.

Mayad kung an mga ini nagduhor sana lamang nin cuarta o nagpadara nin relief goods sa mga nangangaipo.

An masakit kung sinda mangahang pa sa sarong lugar, makidumamay sa mga binagyohan habang sige an pitik kan mga camera.

Mas malala an mga politicong an pinanaltag na patos nakadukot an saendang pandok, pangaran y partido.

Natural, an mga marecibe dae na mareclamo minsan an mga patos na ini hare man sana sa mga deligencia sa proyecto. Tutal ngaya, dae man nakamidbid nin hinabonan an tulak.

Sa kadinakulan na ini nin ayuda na gaabot sa Isla Maogma, ciertong iguang masaromsom lalo na kung ipaagui sa mga tawong bako man pagtabang an hanap kundi an pagpahamot sa mga votante, pwe!

Sa gabos sigurong mga tawo na mga tinamaan, afuera sa mga negociong nakinabang sa pangangaipo nin tawo, an mga politico sana an maogma, lalo na kung naisip ninda an maarabot na fondong ipinanuga kan mga opisyales ni Pay Digong. Dacul na proyecto, dacul na deligencia, hayahay an mga buaya. An mga votante maghalat sana, pwe!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d