DIGNIDAD NA NAKATUGMAD SA MASARIG NA PAGTUBOD

pakatapos ning hagusuhos

bagsak ang mga cable
bagsak ang mga garahe
bagsak ang mga masitas

ang kapaributan
paghil’ngon basurahan
mga tinampo dai maaagihan

pero sa mga simbahan
tindog ang mga cruz
sa mga bagtingan

buhay ang bubong
punta ning paglaom

tinilipon su mga na-gabâ
diit-diit pinarako, ginarakot
sagcod na makapatindog
naging mas macusog pa lugod

dai na pighalat mga pangako
ning mga poderosong hunyango
na minabandera sa mga tinampo

sabi casu para-banwit
pag nag hupâ ang dagat
mabalik mas dacol na silâ

sabi casu para-hag’ot
matubo ang mga abaca
mas dacol, mas mataba

ika, catandunganon,
pinasarig kang padlos
ning panahon na maisog

ta nakatugmad sa dignidad
ning masarig na pagtubod

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d